Finanční vypořádání dotací za rok 2018

8. leden 2019
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Finanční vypořádání dotací za rok 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2018 se uskuteční podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., a bude realizováno podobným způsobem jako v letech předchozích.

Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky poskytnuté podle §§ 160 – 163 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Vypořádání dotací bude za jednotlivé školy a školská zařízení předloženo v tabulkách 1A a 1B pro finanční vypořádání dotací (viz níže). Tabulku 1A obdrží organizace předvyplněnou.

U škol a školských zařízení zřizovaných obcemi za průtokové dotace s účelovým znakem 33023 a 33339 sumarizuje finanční vypořádání ekonomický odbor krajského úřadu v jiné tabulce. Tabulka 1B by měla být u všech našich organizací v letošním roce nulová.

V tabulkách jsou údaje uváděny v Kč na dvě desetinná místa. Finanční vypořádání dotací se předkládá krajskému úřadu, odboru školství, mládeže a sportu, do 22. ledna 2019.

Ve stejném termínu je třeba poukázat případnou vratku poskytnuté dotace spolu s avízem (nutno použít přílohu č. 3) na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta.

U většiny účelových dotací je třeba předložit také jejich samostatná vyúčtování a u některých i závěrečné zprávy. Formuláře jsou ke stáhnutí níže.