Finanční vypořádání 2019

10. leden 2020
Informace pro všechny školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Finanční vypořádání 2019

Finanční vypořádání dotací poskytnutých v roce 2019 se uskuteční podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., a bude realizováno podobným způsobem jako v letech předchozích.

Předmětem finančního vypořádání jsou finanční prostředky poskytnuté podle §§ 160 – 163 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Za rok 2019 nejsou předmětem finančního vypořádání žádné akce programového financování.

V rámci OP VVV jsou předmětem finančního vypořádání za rok 2019 projekty, které byly v roce 2019 dle rozhodnutí poskytovatele finančně ukončeny.

U dotčených škol zřizovaných obcemi finanční vypořádání těchto projektů bylo již realizováno ve spolupráci s ekonomickým odborem v průběhu roku 2019.

Dále se týká finanční vypořádání těchto projektů pouze 2 organizací zřizovaných krajem, které budou obeslány s další tabulkou pro vyúčtování dotací a doplňujícími informacemi.

Vypořádání dotací bude za jednotlivé školy a školská zařízení předloženo v tabulce 1A.

Tabulka č. 1A.xlsx

Tabulka 1A), stejně jako v minulých letech, bude rozeslána na organizace předvyplněná spolu s pokyny k finančnímu vypořádání.

Termín pro předložení finančního vypořádání dotací za rok 2019 je pro všechny školy v působnosti Zlínského kraje stanoven na 23. ledna 2020.

Případné vratky poskytnutých dotací je třeba v termínu pro finanční vypořádání poslat spolu s avízem na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta, tj. ve většině případů na účet č. 30090-718661/0710. Ve variabilním symbolu je nutno uvést IČ, ve specifickém UZ vrácené dotace. Na každý účelový znak musí být jedno avízo včetně podrobného zdůvodnění nevyčerpané výše dotace.

Upozorňujeme, že u většiny účelových dotací je nutné předložit také jejich samostatná vyúčtování a u některých i závěrečné zprávy. Všechny formuláře byly součástí jednotlivých oznámení o poskytnutí dotace. Znovu jsou níže uvedeny v přehledu dle účelových znaků.

U účelové dotace UZ 33076 „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků …“ není třeba vyplňovat ve zprávě bod 3 a 4, v případě účelové dotace UZ 33077 „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování RgŠ“ nebyl ze strany MŠMT stanoven kvantitativní indikátor – vyplnit „nebyl stanoven“.

FORMULÁŘE:

33077-zaverecna zprava.xlsx

33077-vyuctování.xlsx

33077-pokyny k ZZ.docx

33076-vyúčtování a zpráva.xlsx

33076-avízo.docx

33075-vyuctovani-soukr.xlsx

33075-vyuctovani-KrOb.xlsx

33075-avízo.docx

33074-závěrečná zpráva.xlsx

33074-vyúčtování2.xlsx

33074-avízo.docx

33071-zpráva.docx

33071-vyúčtování.docx

33071-avízo.docx

33070-závěrečná zpráva5.docx

33070-vyúčtování5.docx

33070-avízo.docx

33069-vyhodnocení.docx

33069-průběžná zpráva.docx

33069-avízo.docx

33065-vyúčtování.xlsx

33040-závěrečná zpráva.docx

33040-vyúčtování.xlsx

33040-souhrnné informace k ZZ.docx

33040-avízo.docx

33038-zpráva o způsobu čerpání.docx

33038-vyúčtování-soukr.xlsx

33038-vyúčtování-krajské.xlsx

33038-avízo.docx

33034-závěrečná zpráva.docx

33034-vyúčtování.xlsx

33034-avízo.docx