Dobrovolnictví

22. srpen 2019
Pro absolventy
Autor článku: Martina Němcová
Dobrovolnictví

Dobrovolná práce (volunteer work) je určena lidem, jejichž prioritou není výdělek, ale pomoc dobré věci. Hlavním přínosem je získání zkušeností a zlepšení jazykových dovedností. Důraz je kladen také na kulturní a společenskou stránku – účastník by měl zblízka poznat život a kulturu cílové země a navázat kontakty s lidmi z celého světa.

Kde probíhají dobrovolnické programy?

Dobrovolnické programy probíhají téměř ve všech zemích světa. Jako dobrovolník tedy můžete pracovat kdekoli, kde existuje organizace, která vás přijme na svůj projekt. Existují programy pořádané Evropskou unií v zemích EU, dobrovolnické projekty v USA, Kanadě, Japonsku, Rusku… Speciální programy probíhají také v zemích třetího světa, pomáhat můžete v afrických zemích, Indii, Mongolsku…   Na pobyt můžete vyrazit téměř kdykoli. Krátkodobější projekty probíhají často v době letních prázdnin, dlouhodobé po celý rok. Pobyty mají různou délku: krátkodobé trvají 2 až 3 týdny, dlouhodobé 3 až 24 měsíců.

Podmínky účasti

Většina projektů je podmíněna dosažením 18 let, na některé se mohou hlásit i mladší zájemci (od 16 let). Projekt Evropská dobrovolná služba je omezen horní věkovou hranicí 30 let. Vhodná je komunikativní znalost jazyka země, do níž jedete, u krátkodobých projektů do většiny zemí stačí angličtina. Odborné znalosti a zkušenosti jsou vždy výhodou, nemusejí být nutnou podmínkou. Někdy však mohou rozhodovat o vašem přijetí či nepřijetí do programu.

Druhy dobrovolnické práce

Dobrovolná práce probíhá v mnoha různých oborech. Nejčastěji jde o činnost v sociální oblasti (s dětmi, s postiženými…), v oblasti péče o životní prostředí (ekofarmy, přírodní rezervace…) a kultury (obnova památek, kulturní akce…). Při přihlašování na některé projekty po vás může být požadován motivační dopis a někdy také reference dokazující vaši praxi v oboru – to platí většinou pro projekty v sociální oblasti.

Pracovní podmínky

Dobrovolník za svou práci není placen. Od organizace, pro niž pracuje, má však téměř vždy hrazeno ubytování a stravu, často také aktivity ve volném čase. U delších projektů dostává dobrovolník také kapesné a mívá hrazeno pojištění. Náklady na cestu mohou být také placeny organizací, záleží však na typu projektu.

Dobrovolnictví v České republice

Dobrovolník

Servisní a informační portál o dobrovolnictví v České republice. Internetové centrum pro zveřejňování a vyhledávání informací týkajících se dobrovolnictví ať už na lokální, regionální, národní či mezinárodní úrovni, dobrovolnická burza, poradna.

Na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti dobrovolnictví a také pro prezentaci dobrovolnických aktivit v zahraničí vznikly cizojazyčné stránky www.volunteer.cz. Zájemci zde naleznou přehled dobrovolnických organizací, nabídku aktuálních projektů, do kterých se mohou zapojit, názory jiných dobrovolníků a rady, jak být užitečným, čeho se vyvarovat nebo jak si vybrat vhodnou organizaci.

Pro organizace Dobrovolnik.cz nabízí možnost prezentovat svoje aktivity, získat přehled o aktuálních událostech, vzdělávacích akcích a grantových příležitostech v tomto oboru a vzájemně si vyměňovat zkušenosti v oblasti práce s dobrovolníky.

www.dobrovolnik.cz

Hestia

Hestia funguje jako centrum pro dobrovolnické projekty jak v rámci celé České republiky, tak i pro zahraničí, kdy může být vysílající organizací.

Hestia – Národní dobrovolnické centrum realizuje aktivity pro profesionály z oblasti dobrovolnictví a neziskového sektoru, firmám nabízí aktivity podporující dobré vztahy byznys sektoru s místní komunitou a sociální odpovědnost firem, studentům a veřejnosti nabízí knihovnu s unikátní literaturou o problematice dobrovolnictví.

www.hestia.cz

Ministerstvo vnitra ČR

Oblast dobrovolnictví spadá do kompetence Ministerstva vnitra. Na jeho stránkách v sekci Dobrovolnická služba naleznete základní informace o dobrovolnictví, a to zejména v odkazu Časté otázky a odpovědi. Jsou zde ke stažení i důležité dokumenty o dobrovolnické službě Jedním z nich je i Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě.

www.mvcr.cz

Dobrovolnictví v zahraničí

V rámci dobrovolnických činností (bývalá Evropská dobrovolná služba) máte možnost vyrazit na 2-12 měsíců do zahraničí a jako dobrovolník pracovat v neziskové organizaci (nebo státem zřizované organizaci). Dobrovolnické činnosti jsou financovány z grantového programu Erasmus+ Mládež.

Co jsou to Dobrovolnické činnosti / EDS?

Dobrovolnická činnost či Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Dobrovolnická činnost je od roku 2018 nová aktivita programu Erasmus+ vycházející z původní aktivity programu Evropská dobrovolná služba (EDS).

Požadovaná kritéria: Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk ve věku 17 až 30 let, který má trvalé bydliště v EU nebo v partnerské zemi.

Individuální: zapojen je pouze jeden dobrovolník, jedna vysílající organizace a jedna hostitelská organizace. Představuje pro dobrovolníka intenzivní vzdělávací zkušenost, má velký přínos pro jeho osobní rozvoj a poskytuje mu skvělou příležitost k začlenění do místní komunity.

Skupinová: umožňuje skupině dobrovolníků zapojit se společně do dobrovolné činnosti na místní, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Může se účastnit až 30 dobrovolníků, kteří mohou vykonávat dobrovolnou činnost ve stejné hostitelské organizaci nebo se mohou rozdělit do menších podskupin působících v různých hostitelských organizacích.

Workcampy

Workcampy jsou krátkodobé mezinárodní dobrovolnické projekty určené jednotlivcům. Workcampy se konají téměř ve všech zemích světa, trvají většinou 2 – 3 týdny a jsou zaměřené na nejrůznější oblasti: ekologie, archeologie, stavební rekonstrukce různých objektů, práce s dětmi, lidmi s postižením apod.

Jak probíhá práce na workcampech?

Mezinárodní skupina dobrovolníků (většinou 1 maximálně 2 účastníci z každé země) pracuje společně cca 5h denně na stanovených úkolech. Od dobrovolníků se očekává především zájem o věc. Odbornost či kvalifikace v oblasti zaměření projektu není zpravidla vyžadována.

Kdo se může zúčastnit?

Podmínkou bývá věk nad 18 let, ale některé projekty jsou i pro mladší zájemce  (např. workcampy v ČR). Podmínkou účasti na workcampech je znalost jazyka (většinou angličtiny) tak, abyste se domluvili.

Budu za to něco platit?

Účastníkům je zdarma poskytnuto ubytování a stravování, nicméně účastnický poplatek, dopravu, pojištění a kapesné si hradíte sami.

Postup pro zájemce o účast na workcampu

  • výběr projektu, kterého se chcete zúčastnit,
  • vyplnění přihlášky a zaplacení účastnického poplatku či zálohy,
  • zařazení do projektu.

Organizace zprostředkovávající workcampy

INEX – SDA
Tamjdem
IBO – Internationaler Bauorden

Evropský sbor solidarity

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Individuální dobrovolnictví umožňuje mladým lidem zapojit se do každodenní práce příslušné organizace. Trvá 2 až 12 měsíců. V některých případech to může být 2 týdny či více. Účastníci mohou tuto činnost vykonávat v domovské zemi nebo v zahraničí. Projekty se většinou týkají sociálního začlenění, životního prostředí, kultury a dalších témat.

Dobrovolnické týmy jsou skupiny 10–40 mladých lidí z nejméně dvou zemí, které společně pracují po dobu 2 týdnů až 2 měsíců. Náklady na ubytování a stravu jsou hrazeny. Účastníci rovněž dostávají malé kapesné.

STÁŽE A PRACOVNÍ MÍSTA

Stáže se považují za práci na plný úvazek a trvají 2 až 6 měsíců – lze je jednou prodloužit. Účastníci jsou placeni organizací, která za stáž odpovídá. Stážisté rozvíjejí své osobní, vzdělávací, sociální, občanské a profesní dovednosti.

Pracovní místa jsou na plný úvazek a trvají 3 až 12 měsíců. Účastníci jsou placeni organizací, která účastníka zaměstnává.

Stáž či pracovní umístění lze absolvovat v domovské zemi nebo v zahraničí. Ve druhém případě obdrží účastníci malý příspěvek, který jim pomůže se do jiné země přestěhovat a usadit se tam.

Dobrovolníci, stážisté i pracovníci mají k dispozici online jazykovou podporu, školení a poradenství. Náklady na cestu do místa konání projektu a zpět jsou hrazeny.

PROJEKTY V OBLASTI SOLIDARITY

Projekty v oblasti solidarity trvají 2 až 12 měsíců. Připravuje a realizuje je nejméně pět mladých lidí, kteří chtějí pomáhat v místní komunitě. Mladí lidé, kteří chtějí tyto projekty realizovat v domovské zemi, se musí zaregistrovat na portálu Evropského sboru solidarity.

Vyhledávání dobrovolnických příležitostí

www.eurodesk.cz/dobrovolnictvi
www.icm.cz/oblasti/prace/prace-v-zahranici/pracovni-programy-agentur/dobrov