Čtenářská gramotnost českých dětí: málo vynikajících, problém u kluků

22. leden 2018
Český jazyk a cizí jazyky
Autor článku: EDUin
Čtenářská gramotnost českých dětí: málo vynikajících, problém u kluků

​Česká republika má v mezinárodním srovnání relativně nízký počet žáků na vysoké úrovni čtenářské gramotnosti (na úrovni 4. třídy). U holek je průměrná úroveň čtenářské gramotnosti znatelně vyšší. 

České děti také mají čtení méně v oblibě. České děti si více než v jiných zemích čtou nahlas (77 ku 68 %), ale učitelé v českých školách čtou nahlas svým žákům citelně méně (31 k 59 %). Roste počet třídních knihoven (z 55 na 74 % za pět let). Typickým textem ve školách jsou kratší příběhy. Souvisí to s oblíbenými učebnicemi, velkou část školního trhu obsadila čítanka Z. Janáčkové (Nová škola), kde jsou především kratší texty, které gramotnost nerozvíjí komplexně. České školy doposud neabsorbovaly e-knihy. Mezi řediteli je rozšířena mylná představa, že návštěva knihovny je nepřímá pedagogická činnost a je třeba takto strávený čas nahrazovat.

Tyto a další informace vyplývá jí ze semináře České školní inspekce ke zjištěním nedávno zveřejněné zprávy z monitoringu PIRLS  (Progress in International Reading Literacy Study), který proběhl minulý týden.  Srovnání v mezinárodním kontextu je ale problematické, první skončilo Rusko, což je pravděpodobně způsobeno přizpůsobením výuky zadání. Čtenářská gramotnost je jedinou oblastí, v níž výzkum CLoSE, taktéž nedávno zveřejněný, zjistil statisticky významnou vyšší přidanou hodnotu víceletých gymnázií oproti základním školám. Nejde ale o rozdíl příliš velký. V souvislosti se čtením a údajně slábnoucím vztahem ke knihám je zajímavé poukázat na výsledky průzkumu z projektu Čtení pomáhá, podle něhož si knihu k Vánocům přeje 89 % dětí. Uvedl to před Vánoci server Novinky.cz bez bližších informací.

Zdroj: EDuin, www.eduin.cz