Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Vítání občánků ve Zlíně 25812<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vítání dětí do života je prastarý a ušlechtilý zvyk, neboť v každé historické době a v každé společnosti vítali a vítají lidé děti na svět. Dětský folklorní soubor Zobáček z MŠ Zlín na tř.&#160;Svobody už léta vystupuje při tomto krásném obřadu.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Ne jednou se stalo, že jsme vítali na svět kluka či holčičku, který se časem v naší školce oblékl do kroje a vystupoval na radnici s námi. Také rodiče sourozenců našich dětí si často přejí, abychom zajistili kulturní program na jejich vítání. &#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/20170120_152014.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;height&#58;197px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/20170120_151946(0).jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;height&#58;197px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Celý proces přípravy obřadu je kolektivní záležitostí nejen pracovníků odboru pro občanské záležitosti, ale je řada příznivců z řad dobrovolníků, kteří páteční odpoledne tráví mezi miminky a jejich rodiči v obřadní síni zlínské radnice.Je třeba obstarat hudbu, kulturní vystoupení,fotografa, květiny a drobné dárky pro rodiče a spoustu dalších záležitostí, zajistit obřadnice, aby sváteční odpoledne bylo pro všechny zúčastněné nezapomenutelným okamžikem.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">V minulých dnech jsme vítali vnoučka naší kolegyně , a tak to bylo pro nás obzvláště příjemné. I slzička ukápne mladým manželům , když vidí naše děti v krojích. Každá obřadnice si své úvodní slovo &quot;píše &quot; pro sebe . Já jsem se inspirovala slovy paní Jiřiny Prekopové&#58; &quot; Dejte svým dětem klidem a láskou naplněný domov. Láska není vidět, nedá se definovat, ani uchopit, ale poznáme ji podle toho, jak působí. &quot;....&quot;Chtěla bych být dobrou sudičkou vašim dětem, a tak jim přeji především skvělé rodiče.&quot;......&quot;Držím Vám pěsti, ať obstojíte při všech rodičovských zkouškách.&quot;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Někteří rodiče zvolí církevní obřad – křest , ale vítání na zlínské radnici je pro všechny slavnostním zážitkem a má dlouhodobou tradici.</div><br>Vítání dětí do života je prastarý a ušlechtilý zvyk, neboť v každé historické době a v každé společnosti vítali a vítají lidé děti na svět. Dětský folklorní soubor Zobáček z MŠ Zlín na tř.Svobody už léta vystupuje při tomto krásném obřadu. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/20170120_152014.jpg17. 2. 2017 14:30:14https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Evropská jazyková cena Label 201742313<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výzva k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty nebo aktivity v oblasti jazykového vzdělávání. Termín pro zasílání přihlášek je do 19. 3. 2017.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">​</p><p style="text-align&#58;justify;">Pro rok 2017 byly na základě doporučení Evropské komise a odborné poroty Evropské jazykové ceny Label stanoveny tyto priority&#58; <br></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><ul><li>V<span style="background-color&#58;transparent;">ícejazyčné školy a třídy – rozmanitost ve školách je pozitivum </span><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></li><li>Společnost podporující jazyky – informální výuka jazyků <br></li><li>Výuka jazyků pro všechny&#160; <span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></li><li>Rozvoj cizojazyčných kompetencí učitelů <span style="background-color&#58;transparent;"></span><br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteForeColor-9"><strong>KRITÉRIA HODNOCENÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ CENY LABEL</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-9">Obecná kritéria</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt by měl být ve svém přístupu <strong>komplexní</strong>. Všechny prvky jazykového projektu by měly směřovat k tomu, aby identifikovaly potřeby cílových skupin a vycházely jim vstříc.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt by měl ve svém národním kontextu nabízet <strong>přidanou hodnotu</strong>. To znamená jasné zlepšení výuky a studia cizích jazyků z hlediska kvality i kvantity. „Kvantita“ se může týkat projektu, který podporuje studium více jazyků, zejména těch méně rozšířených, zatímco „kvalita“ se může týkat zavedení vylepšených postupů, přístupů a metod.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt by měl studenty i učitele<strong> motivovat</strong> ke zlepšování jejich jazykových dovedností.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt by měl být <strong>originální a tvůrčí.</strong> Měl by představovat inovativní přístupy ke studiu cizích jazyků a současně zajišťovat vhodnost těchto přístupů pro danou skupinu žáků/studentů.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt by měl klást <strong>důraz na evropské principy</strong>. Měl by být přizpůsoben evropské jazykové rozmanitosti a této výhody využívat – například prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Projekt by měl prostřednictvím jazykových dovedností aktivně podporovat porozumění mezi kulturami.&#160;</p><p>Projekt by měl být <strong>přenositelný </strong>a představovat případný <strong>zdroj inspirace</strong> pro jazykové projekty v institucích v ČR nebo v zahraničí.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-9">Formální kritéria </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Hodnoceny budou jen kompletně a řádně vyplněné a včas odeslané přihlášky. Nedílnou součástí přihlášky je dokument Potvrzení statutárního zástupce. Termín pro zasílání přihlášek je <strong>do 19. 3. 2017</strong> (rozhoduje datum odeslání e-mailu).&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihláška musí obsahovat dostatečné a relevantní informace odpovídající kritériím a prioritám výše uvedeným.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-9">Způsobilost žadatelů </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Žadatelé o Evropskou jazykovou cenu Label musí obecně splňovat následující kritéria&#58;&#160;</p><ul><li><span style="background-color&#58;transparent;">být institucí, která má právní statut, působí na území ČR a pracuje v oblasti jazykového vzdělávání;</span></li><li>realizovat projekty, které podporují rozvoj jazykového vzdělávání.</li></ul><p><span class="ms-rteForeColor-9"><strong><br></strong></span></p><p><span class="ms-rteForeColor-9"><strong>PŘEDLOŽENÍ PŘIHLÁŠKY </strong></span></p><p>Přihlášku a dokument Potvrzení statu<span style="background-color&#58;transparent;">tárního zástupce zasílejte <strong>do 19. 3. 2017</strong> elektronicky na adresu&#58; <a href="mailto&#58;label@dzs.cz" target="_blank">label@dzs.cz</a>.&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Výzva k předkládání návrhů&#58; <a href="/sofia/pedagogove/kabinetjaz/Documents/EJCL%20Výzva%202017.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> EJCL Výzva 2017.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Formulář přihlášky pro ocenění projektu Evropská jazyková cena Label&#58; <a href="/sofia/pedagogove/kabinetjaz/Documents/Prihlaska_%20Label_projekty_2017.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Přihláška_ Label_projekty_2017.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Formulář Potvrzení statutárního zástupce&#58; <a href="/sofia/pedagogove/kabinetjaz/Documents/Potvrzení_statutární_zástupce_2017.doc" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" /> Potvrzení_statutární_zástupce_2017.doc</a><br></p><p><br></p><p></p> <p></p><p style="text-align&#58;justify;"></p>Výzva k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty nebo aktivity v oblasti jazykového vzdělávání. Termín pro zasílání přihlášek je do 19. 3. 2017./sofia/SiteCollectionImages/images/200408288-001.jpg17. 2. 2017 9:33:45https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetjaz/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Mezinárodní projekt EDISON na ZŠ Šafaříkova51185<p><strong style="font-size&#58;14px;">​Opět na cestách a přece v&#160;lavicích! Víte, že hlavní město Kazachstánu je Astana a v&#160;jejich jazyce to znamená hlavní město? Naši žáci ano. A také mnoho dalších zajímavostí. Na přelomu ledna a února nám totiž školní výuku zpestřila trojice studentek z&#160;cizích zemí.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci projektu EDISON přijela krásná Perizat z&#160;Kazachstánu, usměvavá Hsiung Ting z&#160;Taiwanu a upovídaná Astera Fan z&#160;Číny. Jejich sympatické vystupování, zajímavé prezentace a srozumitelná angličtina si získala většinu žáků na prvním i druhém stupni.&#160;Žáci se dozvěděli mnoho nového o vzdálených krajích, poutavé obrázky jim přiblížily exotické země a všichni si vyzkoušeli, že umět anglicky je užitečná věc. Mladší žáci je zapojili do malování, vaření i sportování. Starší zajímala hudba, jídlo a koníčky. Týden uběhl jako voda. Zůstanou pěkné vzpomínky, odvážnější budou komunikovat na facebooku a nejodvážnější se možná v&#160;budoucnu rozhodnou reprezentovat Českou republiku ve světě stejně dobře jako naši hosté. Všichni jsme bohatší o nové přátele, zkušenosti a informace.</p><p style="text-align&#58;justify;">Velký dík patří rodinám, které se studentů ujaly, poskytly jim domov a přátelské prostředí po celou dobu pobytu.</p><p><strong style="font-size&#58;14px;"><br></strong></p><p><strong style="font-size&#58;14px;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/blla.JPG" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;width&#58;800px;" /></strong></p>Opět na cestách a přece v lavicích! Víte, že hlavní město Kazachstánu je Astana a v jejich jazyce to znamená hlavní město? Naši žáci ano. A také mnoho dalších zajímavostí. Na přelomu ledna a února nám totiž školní výuku zpestřila trojice studentek z cizích zemí. /SiteCollectionImages/5_images/social%20network.jpg14. 2. 2017 10:33:50https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Jarní prázdniny nabízí dětem ve Zlínském kraji spoustu akcí40838<p style="text-align&#58;justify;">​Tento&#160;<strong style="font-size&#58;14px;">týden se ponese ve Zlínském kraji&#160;ve znamení jarních prázdnin, proto naleznete v&#160;této nabídce akce určené zejména školákům.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Od pondělí 13. do úterý 14. února pořádá <strong>Filmový uzel Zlín</strong> příměstský tábor Nekecej a šlapej aneb na kole vstříc prázdninám. Dvoudenní animační workshop je určen pro děti ve věku 8 až 13 let s cyklistickou tématikou. Táborníci si osvojí základy animace a v týmu si vytvoří vlastní krátký animovaný film, který si s sebou odnesou. Cena je 1 490 Kč. Více na e-mailu&#58; <a href="mailto&#58;oskerova@filmovyuzel.cz">oskerova@filmovyuzel.cz</a> nebo tel.&#58; 720 955&#160;691.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kreativní centrum Pětikvítek v&#160;Kroměříži</strong> zve v&#160;úterý 14. února na program Čteme dětem, potrvá od 15&#58;30 do 17&#58;00. Malé čtenáře i nečtenáře čekají pohádky a kouzelné příběhy. Vstupné je 50 Kč.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně</strong> přichystala pro děti tvořivé dílny, ve kterých si každý malý návštěvník vyrobí originální koláž. Děti si tak mohou vyrobit báječné obrázky plné fantazie. Dílny jsou plánovány na úterý 14. a čtvrtek 16. února od 14 do 17 hodin ve třetím podlaží budovy 15. Vstup do dílny je zdarma.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pracovníci oddělení muzejní pedagogiky <strong>Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně</strong> zvou děti a jejich rodiče ve středu 15. února na celodenní program k&#160;výstavě Hedvábná cesta. „Děti si v prázdninovém programu Za hedvábím a vůní koření projdou v několika tvořivých zastaveních dávnou obchodní cestu vedoucí z&#160;dálného východu až do Evropy. Stanou se obchodníky na této cestě, vyzkouší si umlít koření, zapečetit obálku a směnit ji za drahocenný jantar. Pro návštěvníky je připraveno i občerstvení v&#160;podobě lahodného čaje,&quot; uvedla Michaela Mitáčková, vedoucí obchodního oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Program se uskuteční v&#160;časech 10 – 12 hodin a 13 – 16 hodin a je vhodný pro děti ve věku od pěti let. Vstupné je pro každého jednotlivce 35 korun.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně</strong> jsou pro děti každé dvě soboty v&#160;měsíci připraveny Sobotní výtvarné dílny. Dětem je otevřen výtvarný ateliér inspirovaný díly z&#160;galerijních expozicí. Děti se pomocí techniky kresby, malby, grafiky, sochařství, ale i jejich různých kombinací a experimentů seznamují jak s výtvarnými postupy, tak i blíže poznávají originály uměleckých děl. Bližší program výtvarné dílny v sobotu 18. února přiblížila Barbora Mrázková z&#160;Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně&#58; „Pro velkou část malířů je hlavním motivem jejich tvorby krajina. Společně si projdeme naši aktuální výstavu Sto plus jedno dílo, kde se pokusíme tyto obrazy najít a sami si vytvořit krajinu.&quot; Dílna je vhodná pro děti ve věku od 5 let. </p><p style="text-align&#58;justify;">Ve čtvrtek 16. února zve <strong>Knihovna Kroměřížska v&#160;Kroměříži</strong> děti ve věku od 3 do 5 let a jejich rodiče do Klubu Puntík. Čeká je čtení, vyprávění a hraní si s knížkou Kde je tučňák Pip? Začátek je v&#160;15&#58;30, konec v&#160;17&#58;00. </p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;neděli 19. února pořádá <strong>Dům kultury Uherský Brod</strong> Pohádkový karneval se začátkem v&#160;15&#58;00. Návštěvníci se mohou těšit na spoustu her a soutěží, rej masek, kulturní vystoupení a bohatou tombolu.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Centrála&#160;cestovního ruchu Východní Moravy</p>Nabídka určená zejména školákům je pestrá, děti se mohou zúčastnit celé řady kulturních akcí, tvořivých dílen či pohádkového karnevalu./SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/Kreativni%20holcicka.jpg13. 2. 2017 7:59:36https://www.zkola.cz/rodice/volnycas/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo nový Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje52383<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj má schválený nový Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje na období 2016-2018 (KAP). Dokument byl dne 1. února 2017 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.&#160; </strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Akční plán je jedním z&#160;výstupů stejnojmenného projektu, který identifikuje klíčová opatření pro rozvoj vzdělávání Zlínského kraje. Dokument stanovuje priority a jednotlivé kroky vedoucí k dosažení cílů vzdělávací politiky na území Zlínského kraje na základě potřebnosti, naléhavosti a přínosů, byl zpracován realizačním týmem KAP ve spolupráci s odborným garantem projektu P-KAP a má přispět ke zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání,&quot; vysvětlil&#160;vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Mezi klíčovými tématy je oblast polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství, odborného vzdělávání, spolupráce se zaměstnavateli, podnikavosti, inkluze a také podpora gramotností, ICT kompetencí a výuky cizích jazyků. Některé tyto uvedené oblasti budou podporovány také v&#160;základních, mateřských školách, neformálním a zájmovém vzdělávání.&#160;Projekt KAP má na území kraje mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV&#160;&#160;a IROP, ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území a s respektem k záměrům vzdělávání ČR.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Při zpracování návrhu řešení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání vycházel realizační tým z již existujících koncepčních a strategických dokumentů na národní i krajské úrovni, z Postupů KAP a příslušných metodických listů vytvořených v rámci projektu P-KAP. Součástí celého schváleného dokumentu je Analýza potřeb v&#160;území, Analýza potřeb škol, Prioritizace potřeb na území kraje, Návrh řešení a přílohy, jejichž součástí je Rámec pro investice do infrastruktury. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Více informací najdete na krajském portále Zkola.cz v&#160;sekci <a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Stranky/Krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani.aspx"><strong>Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje</strong></a>. </div><div style="text-align&#58;justify;">----</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Krajský%20akční%20plán%20rozvoje%20vzdělávání%20pro%20území%20ZK.rar"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icgen.gif" alt="" />&#160;<strong>Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území ZK.rar</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Kontaktní osoba&#58;&#160;Ing. Lenka Baťová&#160;(kap@kr-zlinsky.cz, lenka.batova@@kr-zlinsky.cz, tel.&#58; 577 043 422) </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/MSMT_schvalilo_novy_KAP/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></div><br>Zlínský kraj má schválený nový Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Zlínského kraje na období 2016-2018. Dokument byl dne 1. února 2017 projednán a schválen Pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. /SiteCollectionImages/images/91409193.jpg12. 2. 2017 18:32:53https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Gastro Junior Brno– Bidvest Cup201751117<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​23. ročník národního kola soutěže Gastro Junior Brno&#160; – Bidvest Cup2017 se&#160; v&#160;letošním roce konal ve&#160; dnech 19.-21. ledna 2017 v&#160;prostorách brněnského výstaviště.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Pro&#160; soutěžící oboru „Kuchař&quot; a „Cukrář&quot; &#160;ze&#160;SŠHS Kroměříž&#160;byla proto soutěž mnohem náročnější, neboť podle celosvětových pravidel WACS nevěděli, s&#160;jakými surovinami budou pracovat.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;soutěži kuchařů soutěžil za naši školu Roman Máčala ze třídy 3.A. Po vylosování z&#160;tajného koše připravil pokrm „Pečený candát na tymiánu s&#160;citrónovou omáčkou, batátovo-celerovým pyré a restovanou zeleninou&quot;. Komise složená z&#160;akreditovaných komisařů AKC ČR hodnotila jeho pokrm kladně a Roman Máčala se umístil ve stříbrném pásmu. Náročnou přípravou na soutěž ho provázela Mgr. Kristýna Tvrdá.</p><p style="text-align&#58;justify;">Cukrářskou kategorii reprezentovala Dana Najkerová , zkušená cukrářka, nyní žákyně 1. ročníku nástavbového studia na naší škole. Po vylosování z&#160;tajného koše připravila&#160; „Jablečno-hruškový&#160; páj s&#160;vanilkovou panna cotou a čokoládovou omáčkou doplněnou tvarohovo-jogurtovou&#160; šlehačkou&quot;. Porota ocenila zvlášť velmi kladně i úpravu výrobku a Dana od poroty získala získala umístění v&#160;bronzovém pásmu.&#160; Celou náročná příprava na soutěž probíhala pod vedením Bc. Gabriely Hanákové.</p><p style="text-align&#58;justify;">Číšníci měli za úkol přípravu 2 porcí palačinek před zraky hosta a současně provést servis vhodného nápoje. V&#160;této kategorii soutěžil za naši školu David Kulich, který před odbornou porotou servíroval flambované palačinky s&#160;krémem mascarpone a živými květy. Za velmi pěkný výkon skončil&#160; David ve &#160;stříbrném pásmu na 1. místě. Příprava na soutěž probíhala pod odborným dohledem Mgr. Ivany Hašové.</p><p>Všem soutěžícím a zejména také učitelům, kteří žáky na soutěž připravovali, patří velké poděkování.</p><p><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/4.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;300px;height&#58;400px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/hri.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;300px;height&#58;400px;" /><br></p><p><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/7.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;300px;height&#58;225px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/sfkd.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;300px;height&#58;225px;" /><br></p><p><br></p>23. ročník národního kola soutěže Gastro Junior Brno – Bidvest Cup2017 se v letošním roce konal ve dnech 19.-21. ledna 2017 v prostorách brněnského výstaviště. Pro soutěžící oboru „Kuchař“ a „Cukrář“ ze SŠHS Kroměříž byla proto soutěž mnohem náročnější, neboť podle celosvětových pravidel WACS nevěděli s jakými surovinami budou pracovat./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/sfkd.JPG10. 2. 2017 17:33:07https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Krajské kolo soutěže Talenty pro firmy T-Profi proběhlo na SPŠ Otrokovice25809<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Svoji manuální zručnost a technické myšlení si mohli vyzkoušet žáci základních a středních škol v&#160;krajském kole soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI&quot;, kterou dnes v&#160;prostorách Experimentária na Střední průmyslové škole Otrokovice uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Úkolem soutěžních týmů bylo ve stanoveném čase 3 hodin sestavit z polytechnické stavebnice Merkur podle přiloženého návodu funkční model tiskařského lisu s&#160;řízenými otáčkami.</strong><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěž se premiérově uskutečnila v&#160;loňském roce, avšak pouze na celostátní úrovni. Letos poprvé se konají i její krajská kola. Soutěž má za cíl podporovat zavádění polytechnické výuky na školách, rozvíjet kreativní myšlení žáků a obecně posilovat prestiž technických profesí.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">„Technickému vzdělávání patří budoucnost a jsem proto velmi rád, že se podařilo i na krajské úrovni uspořádat takto zaměřenou soutěž, která u žáků pomáhá rozvíjet nejen tvořivé myšlení a technické dovednosti, ale také jejich soutěživost a hravost. Zlínský kraj tyto aktivity podporuje a rád je bude podporovat i nadále,&quot; uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop, který dnes všechny soutěžící přišel osobně pozdravit a popřát jim hodně zdaru. Zlínský kraj podpořil konání krajského kola soutěže částkou 50 tisíc korun.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">O prvenství se dnes v&#160;Otrokovicích utkalo celkem pět týmů. Šlo o vícegenerační týmy složené jak z žáků základních, tak i středních škol, doplněné o pedagogického pracovníka a také odborníka z&#160;partnerské firmy, kteří společnými silami plnili zadaný úkol. Zde se projevil další velký přínos soutěže, kterým je navázání či prohlubování spolupráce mezi školami a konkrétními zaměstnavateli z&#160;regionu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Zhotovené soutěžní modely hodnotila odborná porota. V&#160;potaz přitom brala zejména jejich technické provedení, funkčnost a preciznost. Z&#160;vítězství se nakonec radoval tým Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov,<em> </em>který bude Zlínský kraj reprezentovat v&#160;národním finále soutěže. To se uskuteční 27. dubna v&#160;Praze. </p><h2>Soutěžní týmy – Zlínský kraj</h2><ul><li>ZŠ Mánesova Otrokovice + SPŠ Otrokovice + Continental Barum s.r.o.</li><li>ZŠ Sychrov Vsetín + SPŠ strojní Vsetín + AUSTIN DETONATOR s.r.o.</li><li>ZŠ Ořechov + SOŠ Uherský Brod + Kovárna VIVA a.s.</li><li>Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov (4leté + 8leté) + iNELS</li><li>3. ZŠ Holešov + Obchodní akademie Kroměříž + ELKO EP, s.r.o.</li></ul><div><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_2364.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></div><div><br></div>Svoji manuální zručnost a technické myšlení si mohli vyzkoušet žáci základních a středních škol v krajském kole soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI", kterou dnes v prostorách Experimentária na Střední průmyslové škole Otrokovice uspořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje. Úkolem soutěžních týmů bylo ve stanoveném čase 3 hodin sestavit z polytechnické stavebnice Merkur podle přiloženého návodu funkční model tiskařského lisu s řízenými otáčkami. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_2364.JPG10. 2. 2017 13:34:38https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková