Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Výzva k předkládání návrhů na Ocenění školních metodiků prevence Zlínského kraje 201759169 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;">Zvyšování kvality preventivních programů školy, zvýšení povědomí o prevenci ve škole, či školském zařízení patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence. Vyhlašovaná Výzva k předkládání nominací a následné Ocenění vybraných školních metodiků prevence je jedním ze způsobů, jak ocenit dlouhodobou a kvalitní činnost těchto pedagogických pracovníků. </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;">Věříme, že znáte ve své škole, či školském zařízení vhodného kandidáta na ocenění. Jeho nominaci zašlete, prosím, na adresu uvedenou ve Výzvě nejpozději<strong> do 13. dubna 2017 do 13&#58;00 hod</strong>.<br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;">Text Výzvy a nominační formulář naleznete v přílohách tohoto e-mailu.</span></p><p class="MsoNormal"><span class="ms-rteThemeForeColor-4-5" style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;">Případné další informace Vám poskytnou kontaktní osoby uvedené ve Výzvě.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Vyzva-k-predkladani-navrhu-na-Oceneni-skolnich-metodiku-prevence-Zlinskeho-kraje-2017/Výzva%202017.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;<strong>Výzva 2017.docx</strong></a><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Vyzva-k-predkladani-navrhu-na-Oceneni-skolnich-metodiku-prevence-Zlinskeho-kraje-2017/Nominační%20formulář%202017.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /><strong>&#160;Nominační formulář 2017.docx<br></strong></a></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;10pt;font-family&#58;arial,sans-serif;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Vyzva-k-predkladani-navrhu-na-Oceneni-skolnich-metodiku-prevence-Zlinskeho-kraje-2017/Nominační%20formulář%202017.docx"><strong></strong></a></span><span style="font-size&#58;12pt;font-family&#58;arial,sans-serif;"> </span><span style="font-size&#58;12pt;font-family&#58;arial,sans-serif;"></span></p>27. 3. 2017 14:03:17Zlínský kraj v letošním roce nově vyhlásil Výzvu k předkládání nominací na Ocenění školních metodiků prevence za jejich kvalitní a přínosnou práci v oblasti prevence./zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/ucitelka.jpg28. 3. 2017 7:11:18https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Žákyně SUPŠ Uherské Hradiště zvítězila v celostátním kole soutěže všech uměleckých škol „Studenstský design“ 59167<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Studentský design 2017 je celostátní soutěžní přehlídkou prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s &#160;výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Této soutěžní přehlídky se vždy účastní více jak 35 vyšších a středních škol z Asociace škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory z celé České republiky.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">První místo získala žákyně SUPŠ Uherské Hradiště Valerie Jurčíkové z oboru oděv, která obdržela nejvíce bodů ze všech disciplín. </p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi 30 nejlepšími pracemi, které budou reprezentovat Asociaci uměleckých škol na podzimní přehlídce Designblok v&#160;Praze se SUPŠ Uherské Hradiště prezentuje třikrát.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/vyber2ano.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;250px;height&#58;375px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/vyber9ano.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;250px;height&#58;375px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/vyber14ano.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;250px;height&#58;375px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Všechny nominované studentské práce jsou zpřístupněny veřejnosti od čtvrtka 9.&#160;3.&#160;2017 v&#160;Galerii kritiků, PALÁC ADRIA, Praha&#160;1 (poblíž Václavského náměstí) do úterý 4.&#160;4.&#160;2017.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p></p>27. 3. 2017 12:52:26Studentský design 2017 je celostátní soutěžní přehlídkou prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Této soutěžní přehlídky se vždy účastní více jak 35 vyšších a středních škol z Asociace škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory z celé České republiky./SiteCollectionImages/5_images/152132401.jpg27. 3. 2017 13:20:50https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Zdravé a bezpečné klima škol ve Zlínském kraji 58788 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Záměrem krajského projektu je rozšíření vzdělání a posílení profesních i osobních kompetencí realizátorů preventivních aktivit v&#160; oblasti škol, dále evaluace negativních jevů, které zdravé a bezpečné klima ve třídách narušují – vše s&#160;přímým dopadem na posílení zdravého a bezpečného klimatu škol, tedy s&#160;přímým efektem pro žáky škol na území Zlínského kraje.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"> <strong><span style="text-decoration&#58;underline;">ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU&#58;</span></strong></p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"> <span style="font-family&#58;symbol;">·</span><span style="font-size&#58;7pt;line-height&#58;107%;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>Projekt realizuje KPPP a ZDVPP Zlín ve spolupráci s&#160;Krajským úřadem Zlínského kraje a Krajským úřadem Moravskoslezského kraje s&#160;cílem zajistit odborná vzdělávání, společná pracovní setkávání, zavádění nových diagnostik žáků a klimatu do škol, evaluaci a analýzu aktuálního stavu výskytu rizikových jevů, které negativně ovlivňují zdravé a bezpečné klima ve školách našeho kraje, připravit a realizovat odbornou konferenci na celokrajské úrovni.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"> <span style="font-family&#58;symbol;">·</span><span style="font-size&#58;7pt;line-height&#58;107%;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>Projekt je zaměřen na školní metodiky prevence, pedagogy ve školách, ředitele škol, jejich zástupce a metodiky primární prevence z KPPP, aby projekt měl co nejširší dopad v&#160;rámci škol na území kraje.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"> <span style="font-family&#58;symbol;">·</span><span style="font-size&#58;7pt;line-height&#58;107%;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>Jednotlivé aktivity projektu jsou provázány vzájemně (např. regionální odborné konference, školení školních metodiků prevence, sběr, zpracování a analýza dat, které budou následně prezentovány na odborné konferenci, webových stránkách a dále v&#160;podobě odborné monografie). Plánované aktivity projektu představují nadstavbu a nadstandard ke standardně poskytovaným činnostem KPPP a ZDVPP Zlín. Posílí tak oblast primární prevence jak na úrovni metodiků KPPP, tak na úrovni realizátorů primární prevence přímo ve školách.</p><p class="MsoNormal"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"> <span style="font-family&#58;symbol;">·</span><span style="font-size&#58;7pt;line-height&#58;107%;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span>Přesahovým bonusem je realizace odborného výzkumu ve spolupráci odborníků Zlínského kraje, Moravskoslezského kraje a UP Olomouc, jehož výstupem bude odborné sdělení prezentující stav výskytu rizikových jevů a projevů impulzivity, které negativně zasahují do klimatu tříd a škol, přičemž je plánováno také vydání odborné monografie mapující problematiku ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. </p><p class="MsoNormal"><strong>V&#160;přílohách naleznete prezentace z&#160;regionálních odborných konferencí&#58;</strong></p><p class="MsoNormal"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Zdrave-a-bezpecne-klima-skol-ve-Zlinskem-kraji/Aktuality%20MŠMT%20ČR_KÚZK.pptx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />Aktuality MŠMT ČR_KÚZK.pptx</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Zdrave-a-bezpecne-klima-skol-ve-Zlinskem-kraji/PhDr.%20Martin%20Dolejš,Ph.D.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />PhDr. Martin Dolejš,Ph.D.pdf</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Zdrave-a-bezpecne-klima-skol-ve-Zlinskem-kraji/Prezentace%20SV%20PPP_2017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />Prezentace SV PPP_2017.pdf</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Zdrave-a-bezpecne-klima-skol-ve-Zlinskem-kraji/Prezentace%20OMP_2017.pptx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />Prezentace OMP_2017.pptx</a><br></p>24. 3. 2017 8:49:38Z pověření Rady Zlínského kraje realizuje KPPP a ZDVPP Zlín, zastoupená MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem, Ph.D., v roce 2017 krajský projekt MŠMT ČR určený pro školní metodiky prevence s názvem „Zdravé a bezpečné klima škol ve Zlínském kraji“. /zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/group.jpg28. 3. 2017 7:13:11https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Tipy pro efektivnější výuku58785<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Tod Finley vybral pro server Edutopia dávku svých osvědčených a výzkumem podložených tipů, se kterými může být už zítra výuka efektivnější. Zároveň ale varuje, že každá studie má své limity a nuance, takže je dobré je pročíst detailně a přemýšlet nad jejich aplikací.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Jak studenty v hodině lépe zaangažovat?</h2><div style="text-align&#58;justify;">Jmenovitý pozdrav každého žáka spolu s nějakou pozitivní zprávou hned na začátku zvýší zaujetí dětí po celou hodinu o 27 % (<a href="https&#58;//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1885415/">odkaz</a>). Slabší žáky není dobré posadit dozadu, jejich zájem i výsledky se v prvních řadách zlepšují (<a href="http&#58;//www.jamescmccroskey.com/publications/82.htm">odkaz</a>). Experiment Virginské univerzity pak prokázal, že víc se o přírodní vědy zajímali (a získali také lepší známky) žáci ve skupině, kde&#160;<strong>na konci hodiny psali krátké shrnutí užitečnosti vědy ve svém životě namísto psaní o tom, co se v hodině naučili&#160;</strong>(<a href="https&#58;//www.nytimes.com/2014/09/07/opinion/sunday/go-with-the-flow.html?_r=1">odkaz</a>).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Jak si lépe pamatovat (pro studenty)?</h2><div style="text-align&#58;justify;">Krátký praktický test poslouží lépe než opakované přečtení materiálu (<a href="https&#58;//www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161124160426.htm">odkaz</a>). Rukou psané poznámky ukládají informace lépe než ty na počítači (<a href="http&#58;//journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614524581">odkaz</a>). Pro kognitivně náročné úkoly je třeba vyhnout se hudbě, televizi i sociálním sítím (<a href="https&#58;//www.theguardian.com/science/2015/jan/18/modern-world-bad-for-brain-daniel-j-levitin-organized-mind-information-overload">odkaz</a>). Soustředění po multitasking na síti pomáhá devět hlubokých nádechů (odkaz) nebo pohled do zeleně (i na fotce,<a href="http&#58;//www.spring.org.uk/2015/05/the-surprising-mental-benefit-to-glancing-at-a-grassy-rooftop-for-40-seconds.php">&#160;odkaz</a>). V testech s otázkami a výběrem možností pomáhá uspět zvýrazňování textu při jeho studiu (<a href="https&#58;//www.scio.cz/o-vzdelavani/nove-trendy-a-zajimavosti-ze-sveta-vzdelavani/archiv/elephantsdontforget.com/wp-content/uploads/2016/08/Learning-White-Paper.pdf">odkaz</a>). Při nudném výkladu si informace lépe pamatují ti, kdo si u toho kreslí (<a href="http&#58;//content.time.com/time/health/article/0%2c8599%2c1882127%2c00.html">odkaz</a>). U hudby, sportu nebo matematiky je lepší&#160;<strong>procvičovat obsah tzv. prokládaně, tedy neopakovat dokola jen jednu dovednost</strong>&#160;a poté druhou a třetí, ale opakovat sekvence první druhé a třetí dovednosti<strong> </strong>za sebou (ovšem ne u úplně nové látky,&#160;<a href="https&#58;//www.scientificamerican.com/article/the-interleaving-effect-mixing-it-up-boosts-learning/">odkaz</a>). Zhuštěné učení v jednom dni vede k lepším krátkodobým výsledkům, z dlouhodobého hlediska je lepší studovat po troškách více dní (<a href="https&#58;//bjorklab.psych.ucla.edu/research/">odkaz</a>). Slovíčka se pamatují rychleji, když se mezi jednotlivými lekcemi studenti vyspí (<a href="http&#58;//journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797616659930">odkaz</a>).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Jak si lépe pamatovat (pro učitele)?</h2><p>Pokud mají studenti okamžitě zopakovat novou informaci („řekni sousedovi, co ses právě dozvěděl“), zapamatují si ji lépe (<a href="http&#58;//learnmem.cshlp.org/content/23/2/72">odkaz</a>). Stejně jako když je učitel překvapí před nebo po sdělení informace třeba vtipem nebo videem na YouTube (<a href="http&#58;//www.nature.com/nature/journal/v537/n7620/full/nature19325.html">odkaz</a>). Zvědavost aktivuje mozek, který je lačný si novou informaci zapamatovat (<a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=wl0ElFvPyiw">odkaz</a>).&#160;<strong>Hluboké ukládání se děje tehdy, když přemýšlíme nad významem konceptu a propojujeme ho s dalšími znalostmi.</strong> Je proto dobré nechat studenty přemýšlet o tom, jak nové věci souvisí přímo s jejich životem (<a href="http&#58;//cosy.informatik.uni-bremen.de/sites/default/files/Craik-Tulving-1975-Depth-of-Processing-and-the-Retention-of-Words-in-Episodic-Memory_0.pdf">odkaz</a>).</p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Jak zlepšit studijní výsledky</h2><div style="text-align&#58;justify;">Studenti často přeceňují vlastní porozumění látce. Devět studií prokázalo, že pokud mají po představení komplexního jevu, jako je např. proces schvalování zákonů, popsat v pěti až dvaceti sekundách, co pochopili, uvědomí si lépe své mezery a mohou je vyplnit (<a href="http&#58;//psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&amp;id=2016-13813-001">odkaz</a>). Americká studie prokázala, že pokud bílí učitelé s afroamerickými studenty diskutují o tom, co mají společné, sníží se rozdíl mezi výsledky studentů obou ras (<a href="http&#58;//scholar.harvard.edu/files/todd_rogers/files/creating_birds_0.pdf">odkaz</a>).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Jak zmírnit stres učitelů</h2><div style="text-align&#58;justify;">Lepší, než potlačovat negativní pocity, je přehodnotit situaci (<a href="http&#58;//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X15300226">odkaz</a>). Pokud je pedagog pod tlakem z nedostatečného pokroku žáků, může si např. uvědomit, že jde o dlouhodobý proces, ne jen momentální výsledky. Smutek je nakažlivý (<a href="https&#58;//www.wired.com/2010/07/contagious-emotions/">odkaz</a>), proto není dobré se příliš stýkat s kolegy, kteří si stěžují a mají na věci negativní náhled. Jeden ze způsobů, jak chronické stěžovatele přimět k pozitivnějšímu náhledu, je vyvarovat se očního kontaktu, když se svými nářky začínají (<a href="http&#58;//www.inc.com/jessica-stillman/5-tips-to-protect-your-positivity-from-negative-colleagues.html">odkaz</a>).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Proti kognitivnímu přehlcení</h2><div style="text-align&#58;justify;">Nečtěte, co je napsané v prezentaci (<a href="http&#58;//tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/methodo/Kalyuga99.pdf">odkaz</a>).&#160;<strong>Nenuťte žáky dívat se vám při odpovídání na složité otázky do očí.&#160;</strong>Pokud můžou odvrátit zrak, zlepší se jejich výsledky (<a href="http&#58;//www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027716302360">odkaz</a>). Nepřehánějte to s testy s výběrem možností, studenti se mohou neúmyslně naučit nesprávné možnosti (<a href="http&#58;//psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&amp;uid=2005-13211-023">odkaz</a>). Vyhněte se záměně konceptů. Pokud jsou hodně podobné, jako např. přídavná jména a příslovce, je lepší je učit s časovým odstupem (<a href="https&#58;//www.middleweb.com/26782/3-brainy-strategies-boost-student-learning/">odkaz</a>).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h2>Výuka psaní</h2><div style="text-align&#58;justify;">V prvních písemných úkolech je lepší označit pět chyb a psát jen krátké komentáře.<strong>&#160;Žáci mají tendenci dlouhé komentáře nečíst a vyznačení víc chyb nemá žádnou statisticky významnou výhodu</strong>&#160;(<a href="http&#58;//blog.penningtonpublishing.com/grammar_mechanics/how-much-and-what-to-mark-on-essays/">odkaz</a>). Přečíst dobré příklady esejí ke zlepšení psaní žáků nestačí, součástí musí být analýza klíčových žánrových prvků (<a href="http&#58;//writing.uncc.edu/sites/writing.uncc.edu/files/media/docs/Effective_Writing_Instruction_What_Research_Shows.pdf">odkaz</a>).&#160;<strong>Přeceňování průměrných prací slabších studentů spíše podpoří jejich nezájem</strong>&#160;(<a href="http&#58;//www.apa.org/pubs/journals/releases/xge-a0033906.pdf">odkaz</a>). Potřeba je konkrétní zpětná vazba, která je kritická, ale zároveň vyjadřuje učitelovu důvěru ve schopnosti žáka. (<a href="https&#58;//www.edutopia.org/article/26-research-based-tips-you-can-use-in-classroom-tomorrow-todd-finley">zdroj</a>)</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Scio, <a href="http&#58;//www.scio.cz/">www.scio.cz</a></div><br>23. 3. 2017 7:55:11Tod Finley vybral pro server Edutopia dávku svých osvědčených a výzkumem podložených tipů, se kterými může být už zítra výuka efektivnější. Zároveň ale varuje, že každá studie má své limity a nuance, takže je dobré je pročíst detailně a přemýšlet nad jejich aplikací. /SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/Trida.jpg24. 3. 2017 7:44:52https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti je jednou z priorit kraje58748<div style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;úterý 14. března 2017 se sešli zástupci zpracovatelů místních akčních plánů na území Zlínského kraje se zpracovateli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje na druhém společném jednání. Hlavním obsahem jednání bylo téma spolupráce na přípravě implementačních projektů v&#160;území.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj bude připravovat do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projekty zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání, podporu čtenářské a matematické gramotnosti a podporu kariérového poradenství v&#160;celkovém hodnotě 97 mil. Kč. „Ze zpráv České školní inspekce vyplývá, že výsledky žáků v&#160;oblasti čtenářské a matematické gramotnosti dosahují stále nižších hodnot,&quot; řekl vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Stanislav Minařík. „Právě proto chceme projektové záměry kraje koordinovat se zpracovateli projektů zaměřených na stejné klíčové téma tak, abychom dosáhli co nejlepších výsledků u žáků základních a středních škol a také proto, aby nedocházelo ke křížení či dublování aktivit.&quot;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Pracovního setkání se zúčastnilo všech 13 zpracovatelů místních akčních plánů a dohodli se na společném postupu při přípravě svých projektů, do kterých promítnou potřeby vycházející z&#160;jednotlivých území, tedy potřeby základních a středních škol ve Zlínském kraji. Podle dotazníkového šetření by zpracovatelé místních akčních plánů uvítali aktivity zaměřené na větší zapojení firem, financování technických kroužků, metodické kabinety a odborné zapojení žáků v oblasti p<span style="background-color&#58;transparent;">olytechnického vzdělávání. V&#160;dalších oblastech vytvoření čtenářských dílen,&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">p</span><span style="background-color&#58;transparent;">ersonální&#160;a materiální zabezpečení kariérových poradců ve&#160;školách ve Zlínském kraji a aktivity z návrhové části dokumentu KAP.&#160;</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Projekt%20KAP%20ve%20Zlínském%20kraji%20Lenka%20Baťová.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /></a><strong>&#160;</strong></span><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Projekt%20KAP%20ve%20Zlínském%20kraji%20Lenka%20Baťová.pdf" style="font-size&#58;14px;"><strong>Projekt KAP ve Zlínském kraji Lenka Baťová.pdf</strong></a></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Informace%20k%20IKAP%20Lucie%20Šuráňová.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Informace k IKAP Lucie Šuráňová.pdf</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Informace%20k%20IKAP%20Radovan%20Výsmek.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Informace k IKAP Radovan Výsmek.pdf</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/KAP%20a%20MAP%20Pavel%20Vrba.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /></a><strong><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/KAP%20a%20MAP%20Pavel%20Vrba.pdf">&#160;KAP a MAP Pavel Vrba.pdf</a></strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Zápis%20setkání%20KAP%20a%20MAP%203_2017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Zápis setkání KAP a MAP 3_2017.pdf</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Činnosti%20KAP%20se%20zapojenými%20subjekty%20MAP.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Činnosti KAP se zapojenými subjekty MAP.pdf</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Setkani_KAP_a_MAP_brezen_2017/IMG_9660_foto_Jiří_Balát.JPG" alt="IMG_9660_foto_Jiří_Balát.JPG" style="margin&#58;5px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Setkani_KAP_a_MAP_brezen_2017/IMG_9675_foto_Jiří_Balát.JPG" alt="IMG_9675_foto_Jiří_Balát.JPG" style="margin&#58;5px;" /><br></div><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Setkani_KAP_a_MAP_brezen_2017/IMG_9670_foto_Jiří_Balát.JPG" alt="IMG_9670_foto_Jiří_Balát.JPG" style="margin&#58;5px;" /><br><div><br></div>22. 3. 2017 10:06:54V polovině března se sešli zástupci zpracovatelů místních akčních plánů na území Zlínského kraje se zpracovateli Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje na druhém společném jednání. Hlavním obsahem jednání bylo téma spolupráce na přípravě implementačních projektů v území./rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/KAP%20MAP%20perex.JPG22. 3. 2017 12:06:25https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Zájem o technicky zaměřené obory nadále roste58717<p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong><strong>​Trend většího zájmu o technicky zaměřené obory pokračuje. Podíl těch, co se hlásí k&#160;maturitnímu studiu na odborných školách, vzrostl na 37&#160;%, což je nejvíce za posledních 20 let. Celkový podíl nově přijatých žáků v&#160;oborech s&#160;maturitou tak dosahuje téměř 70 %. Nejnovější data k&#160;vývoji vzdělanostní a oborové struktury zveřejňuje Národní ústav pro vzdělávání.</strong></p><h2 style="text-align&#58;justify;">Dobrá zpráva pro zaměstnavatele</h2><p style="text-align&#58;justify;">Přibývá žáků technicky zaměřených oborů jak v učebních, tak v maturitních oborech středních škol. „Je to dobrá zpráva pro zaměstnavatele, že se oproti minulému školnímu roku více žáků hlásí do oborů ze skupiny Elektrotechnika a Strojírenství. Roste také zájem o obory ze skupiny Osobní služby. Naopak největší pokles byl zaznamenán v gastronomických oborech, a to jak v&#160;učebních, tak i maturitních oborech,&quot; říká Helena Úlovcová, pověřená řízením Národního ústavu pro vzdělávání.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podíl žáků přijatých do maturitních oborů odborného vzdělání dosáhl v&#160;tomto roce hodnoty 37,1&#160;%, což je nejvíce v&#160;historii. Podíl maturantů tak dosáhl na 69,2 %. „Nejvyšší meziroční nárůst vykazují skupiny Právní a veřejnosprávní činnost, dále Zdravotnictví a také Strojírenství,&quot; dodává Úlovcová.<br><br></p><h2>Stabilní pozice&#58;&#160;gymnázia, VOŠ a kategorie L0</h2><p style="text-align&#58;justify;">Podíl žáků vstupujících do gymnaziálního vzdělávání (či do vyššího stupně víceletých gymnázií) se po pozvolném nárůstu do roku 2012/13 v posledních letech stabilizoval na hodnotě 22,5 %. </p><p style="text-align&#58;justify;">Nezanedbatelný podíl nově přijatých žáků – mírně přes 6 % – tvoří žáci maturitních oborů zahrnujících odborný výcvik (kategorie L0). Žáci této formy maturitního studia absolvují odborný výcvik prakticky ve stejném rozsahu jako ve tříletých učebních oborech a jsou připraveni jako vysoce kvalifikovaní dělníci pro náročná povolání. Také v&#160;této kategorii vzdělání vzrůstá zájem o obory skupiny Strojírenství.</p><p style="text-align&#58;justify;">Své místo ve vzdělávacím systému mají i vyšší odborné školy, kam se ročně hlásí více než 8 700 žáků.<br><br></p><h2>Roste&#160;zájem o zkrácené&#160;studium,&#160;ubývá studentů&#160;nástaveb</h2><p style="text-align&#58;justify;">Výrazný nárůst vykazují počty dospělých vstupujících do tzv. zkráceného studia. Za&#160;posledních deset let vzrostl jejich počet zhruba sedmkrát – z&#160;celkem 388 osob v&#160;roce 2006 na 2841 v&#160;roce 2016. „Tento typ odborného studia v&#160;délce 1–2 roky vede k&#160;získání výučního listu nebo maturity a je určen těm, kteří chtějí získat odborné vzdělání v&#160;jiném oboru,&quot; vysvětluje Úlovcová. </p><p style="text-align&#58;justify;">Výrazně klesá počet zájemců o nástavbové studium, a to jak v&#160;denní, tak v&#160;jiné formě (dálkové, příp. kombinované studium). V&#160;roce 2016/17 bylo nově přijato asi 5,4 tisíce žáků v&#160;denním studiu, což představuje oproti maximu v&#160;roce 2003/4 více než poloviční snížení. „Zhruba 75&#160;% přijatých přitom nástavbové studium nedokončí – ať již proto, že školu přeruší, nebo že neuspějí u maturitní zkoušky, kde je míra jejich neúspěšnosti velmi vysoká,&quot; připomíná Úlovcová.<br><br></p><h2>Demografický&#160;vývoj&#160;naznačuje do budoucna zvýšení&#160;počtu&#160;přijímaných</h2><p style="text-align&#58;justify;">Komplikovaná situace škol se stále nižšími počty žáků se bude měnit jen pozvolna. &#160;„V rámci střední úrovně vzdělávání končí populačně slabší ročníky, pokles počtu přijatých byl v tomto školním roce již nepatrný a od příštího roku dojde k jejich nárůstu,&quot; upozorňuje Helena Úlovcová. </p><p style="text-align&#58;justify;">Na střední školy již míří silnější populační ročníky z přelomu století, v celkových počtech žáků však bude pokles ještě určitou dobu pokračovat. Velké snížení počtu žáků v&#160;gastronomických učebních oborech ovlivnilo i celkový počet žáků přijatých do učebních oborů jako celku a to se projevilo poklesem jejich podílu poprvé v&#160;historii pod 30 %.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Publikace Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR zahrnuje také detailně rozpracované analýzy v&#160;krajském pohledu.</p><p>Členění podle jednotlivých krajů lze najít na&#58; <a href="http&#58;//www.nuv.cz/t/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr-1"><strong>http&#58;//www.nuv.cz/t/vzdelavani-a-trh-prace-v-krajich-cr-</strong>1</a>. </p><p>Celá publikace je ke stažení zde&#58; <a href="http&#58;//www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-137&amp;NazevSeo=Vyvoj-vzdelanostni-a-oborove-struktury-zaku-a-"><strong>http&#58;//www.infoabsolvent.cz/Temata/PublikaceAbsolventi?Stranka=9-0-137&amp;NazevSeo=Vyvoj-vzdelanostni-a-oborove-struktury-zaku-a-</strong></a>.</p><p>&#160;</p><p></p>21. 3. 2017 16:48:50Trend většího zájmu o technicky zaměřené obory pokračuje. Podíl těch, co se hlásí k maturitnímu studiu na odborných školách, vzrostl na 37 %, což je nejvíce za posledních 20 let. Celkový podíl nově přijatých žáků v oborech s maturitou tak dosahuje téměř 70 %. /SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/iStock_000024531283Small.jpg21. 3. 2017 18:18:17https://www.zkola.cz/rodice/knihovnaaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Seminář Průvodce Operačním programem Zaměstnanost58691<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><span style="font-size&#58;14pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><strong>Eurocentrum Zlín ve spolupráci s&#160;MPSV srdečně zve 30.&#160;3. do Zlína&#160;na seminář&#160;</strong><strong>Průvodce Operačním programem Zaměstnanost. Vstup zdarma.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><strong><br></strong></span></p><h2>Program&#58;</h2><ul><li><span style="text-align&#58;justify;">Představení OP Zaměstnanost a jeho investičních priorit&#160;</span><br></li><li><span style="text-align&#58;justify;">Informace o aktuálních možnostech čerpání - vyhlášené a připravované výzvy</span><br></li><li><span style="text-align&#58;justify;">Doporučení k podávání žádosti a nejčastější chyby v projektech&#160;</span><br></li><li><span style="text-align&#58;justify;">Projekt FDV Cesta pro mladé</span><br></li><li><span style="text-align&#58;justify;">Diskuze a možnost individuálních dotazů</span><br></li><li><span style="text-align&#58;justify;">Akce je určená především pro veřejnou správu (obce), nestátní neziskové organizace, poskytovatele sociálních služeb, školy a vzdělávací instituce, podnikatele a zájemce o informace o OPZ</span><br></li></ul><div><div><strong>Datum&#58; 30. 3. 2017</strong></div><div><strong>Čas&#58; 11&#58;00-14&#58;00&#160;</strong></div><div><strong>Místo&#58; Technologické inovační centrum, s. r. o., 4. NP – velký sál&#160;</strong></div><div><strong>Adresa&#58; Vavrečkova 5262, Zlín&#160;</strong></div><div><br></div><div>Potvrďte svou účast nejpozději do 27. 3. 2017 na e-mailu&#58; Nikola.Sentlova@mmr.cz&#160;<span style="text-align&#58;justify;">(kapacita omezena).</span></div><div><br></div><br></div><p><span style="font-size&#58;14pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><br></span></p>20. 3. 2017 14:47:32​Eurocentrum Zlín ve spolupráci s MPSV srdečně zve 30. 3. do Zlína na seminář Průvodce Operačním programem Zaměstnanost. Vstup zdarma./sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/job%20interview_per.jpg20. 3. 2017 14:52:20https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková