Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Reprezentovat Českou republiku v SOČ bude student ze Slavičína41690<p><strong>Josef Tomeček</strong><span>, student oktávy </span>z Gymnázia Jana Pivečky&#160;a SOŠ Slavičín&#160; bude reprezentovat Českou republiku&#160;v SOČ oboru č. 3 Chemie. Téma jeho chemické práce <strong>je Příprava nových ligandů na bázi adamantanu a jejich supramolekulární chování vůči β-cyklodextrinu a cucurbit[7]urilu</strong>, Byl nominován na&#160; <strong>SWISS TALENT FORUM</strong>&#160;v únor 2018&#160;ve Švýcarsku.</p><p>​</p>13. 10. 2017 8:26:08Úspěch chemika z gymnázia ve Slavičíně v SOČ./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/marysak.jpg13. 10. 2017 9:44:52https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxjosef maryáš
Vítězství Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště v mezinárodní fotosoutěži v Německu63131<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Terezie Fojtová, žákyně 4. ročníku oboru Multimédia, se úspěšně zúčastnila fotosoutěže Our World Is Beautiful, kterou každoročně pořádá firma Cewe. Hlavní myšlenkou je poukázat na krásu našeho světa. Letos soutěžilo více než 183 000 fotek, ze kterých porota vybírala ty nejlepší.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Terezie zvítězila v kategorii Příroda s fotografií&#160;„Run Forest, run!&quot;, kterou pořídila při návštěvě Islandu. Součástí ohodnocení byla i nemalá finanční částka, určená pro nákup fotografického vybavení.&#160;</p>12. 10. 2017 17:45:30Žákyně 4. ročníku oboru Multimédia Terezie Fojtová se úspěšně zúčastnila fotosoutěže Our World Is Beautiful, kterou každoročně pořádá firma Cewe. Terezie zvítězila v kategorii Příroda s fotografií „Run Forest, run!", kterou pořídila při návštěvě Islandu./kalendarakci/PublishingImages/TF.jpg12. 10. 2017 17:50:11https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Střední školy a VOŠ měly o šablony OP VVV velký zájem61542<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončil dne 30. září 2017 dvě výzvy na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Střední a vyšší odborné školy podaly téměř 1000 projektů za více než 831 milionů korun.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Pro střední a vyšší odborné školy (SŠ a VOŠ) v&#160;Praze i méně rozvinutých regionech byla ve výzvách Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I připravena celkem 1 miliarda korun. Školy si v&#160;této administrativně méně náročné výzvě vybíraly z přednastavených šablon nebo aktivit a dle vlastních potřeb si sestavovaly své projekty. Vedle personální podpory (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog), která školám pomáhá zajistit hladký průběh společného vzdělávání, obě výzvy nabízely např. šablony na školního kariérového poradce, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, zapojení ICT technika do výuky, stáže pedagogů u zaměstnavatelů nebo zapojení odborníka z&#160;praxe do výuky. Školy si mohly volit také z několika podporovaných aktivit. Mimo jiné se jednalo o další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně jejich osobnostně sociálního a profesního rozvoje.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><img src="/management/dotaceagranty/ESF/PublishingImages/šablony%20graf.jpg" alt="šablony graf.jpg" style="margin&#58;5px;" /></p><p><em>Zdroj&#58; MS2014+; data ke dni&#160;2. 10. 2017</em> </p><p><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Žádosti o podporu v číslech</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;termínu od 20. prosince 2016 do 30. září 2017 bylo předloženo celkem 992 žádostí o podporu za více než 831 milionů korun. <em>„Žádost o podporu podalo přes 76 % středních a vyšších odborných škol z&#160;méně rozvinutých regionů a více než 68 % pražských středních a vyšších odborných škol, proto výzvu hodnotíme jako velmi úspěšnou,&quot;</em> uvedl Václav Velčovský,&#160;náměstek pro řízení sekce operačních programů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace aktuálně získalo 463 projektů a většina z&#160;nich již také začala své projekty realizovat. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>O jaké šablony byl největší zájem?</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Největší zájem byl o šablony na doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Zvolilo si je&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">683 škol. Další v&#160;pořadí byla šablona na zapojení odborníka z&#160;praxe do výuky na SŠ, kterou si vybralo 432 škol. Pro tandemovou výuku na SŠ se rozhodlo 421 škol.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi personálními šablonami pro SŠ byla nejoblíbenější šablona pro koordinátora spolupráce školy&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">a zaměstnavatele. Zvolilo ji 353 škol. Velmi žádaná byla i šablona pro školního kariérového poradce, kterou si vybralo 348 škol. Celkem 132 škol mělo zájem o školního psychologa. Dále budou školy&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">na základě šablon pracovat i se školními speciálními pedagogy, školními asistenty a sociálními pedagogy.&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Z&#160;personálních šablon si vybíraly i vyšší odborné školy. Šablonu pro koordinátora spolupráce školy&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">a zaměstnavatele si pro svůj projekt vybralo 50 škol. Školního kariérového poradce by prostřednictvím šablon rádo využilo 39 škol.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací o výzvách naleznete na stránkách&#160;<a href="http&#58;//opvvv.msmt.cz/" target="_blank">http&#58;//opvvv.msmt.cz</a>&#160;v&#160;sekci Výzvy OP VVV. </p><p><strong>Kontaktní údaje </strong></p><p><strong>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání</strong><br> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy&#160;&#160;&#160; <br><strong>Sekce operačních programů&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</strong><br> Kontaktní adresa&#58; Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9<br> Doručovací adresa&#58;<br> Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 </p><p>Internetové stránky&#58;<br><a href="http&#58;//opvvv.msmt.cz/" target="_blank"> http&#58;//opvvv.msmt.cz</a><br> www.msmt.cz &#160; </p><p>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;opvvv@msmt.cz" target="_blank">opvvv@msmt.cz</a> </p><p>Facebookový profil&#58;<br><a href="https&#58;//www.facebook.com/opvvv/" target="_blank"> https&#58;//www.facebook.com/opvvv/</a> </p><p><br></p>11. 10. 2017 7:44:39Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončil dne 30. září 2017 dvě výzvy na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Střední a vyšší odborné školy podaly téměř 1000 projektů za více než 831 milionů korun. /SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Multiculture_per.jpg12. 10. 2017 18:00:59https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Už tu byli. Bis bald Mettingen!40382<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V uplynulém 40. týdnu jsme se společně se studenty z rožnovského gymnázia stali hostiteli více než dvaceti německých studentů a jejich profesorek z města Mettingen nacházejícího se na severozápadě Německa.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výměnný pobyt navazuje na&#160;již patnáctiletou spolupráci těchto škol a&#160;byl naplněn zážitky a&#160;novými poznatky nejenom pro&#160;naše hosty, ale také pro&#160;nás.</p><p style="text-align&#58;justify;">Hosté byli ubytováni v&#160;rodinách, které si je hned ve&#160;čtvrtek, po&#160;příjezdu na&#160;nádraží ve&#160;Valašském Meziříčí, vyzvedly a&#160;strávily s&#160;nimi celý večer. Konverzace se&#160;z&#160;počátku moc nedařila, všichni se&#160;až příliš styděli, než aby něco řekli. Naštěstí nám k&#160;odstranění těchto bariér dopomohl páteční dopolední seznamovací program, díky&#160;němuž jsme se&#160;lépe poznali, našli společné zájmy a&#160;poté si na&#160;výletech a&#160;workshopech užili nezapomenutelný týden.</p><p style="text-align&#58;justify;">Kromě práce ve&#160;workshopech jako divadelní, sportovní, filmový a&#160;další jsme navštívili mnoho významných míst v&#160;našem okolí. Vylezli jsme na&#160;Jurkovičovu rozhlednu, pomocí&#160;„Stadtrallye&quot; studentům ukázali Rožnov a&#160;poté další den i&#160;Brno, svezli se&#160;na&#160;loďkách v&#160;Punkevních jeskyních, prohlédli si z&#160;několika různých míst propast Macochu, prošli se&#160;po&#160;Pustevnách k&#160;soše Radegasta a&#160;měli celý volný den na&#160;individuální program. Ten každý využil po&#160;svém, ale velká část skupiny se&#160;se&#160;svými svěřenci prošla na&#160;Medůvku, zašla na&#160;pizzu a&#160;poté zakončila den dvouhodinovým bowlingem.</p><p style="text-align&#58;justify;">V úterý nás všechny čekal závěrečný večer v&#160;aule našeho gymnázia. Kromě&#160;pana ředitele byly pozvány také rodiny studentů a&#160;všichni si mohli užít sportovní, divadelní a&#160;taneční vystoupení, obdržet studenty namalovaný hrníček nebo tašku, zhlédnout fotky a&#160;také sestřih celého pobytu a&#160;poté si popovídat v&#160;jídelně školy při&#160;příjemném občerstvení.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vše se&#160;neslo ve&#160;velmi příjemné a&#160;přátelské atmosféře a&#160;za&#160;to musíme srdečně poděkovat za&#160;skvělou organizaci tohoto projektu paní učitelce Janě Kopřivové a&#160;její kolegyni Renatě Chýlkové z&#160;gymnázia v&#160;Rožnově a&#160;také oběma profesorkám z&#160;Německa. Už teď se&#160;nemůžeme dočkat začátku června, kdy se&#160;všichni znovu setkáme!</p><p><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/SAM_0049.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p>9. 10. 2017 12:51:21V uplynulém týdnu se studenti z valašskomeziříčského a rožnovského gymnázia stali hostiteli více než dvaceti německých studentů a jejich profesorek z německého města Mettingen./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/SAM_0059.JPG9. 10. 2017 14:13:46https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Startuje další ročník soutěže Můj první milion60991<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>V pořadí již 11. ročník soutěže Můj první milion startuje tradičně 1. října 2017. Přihlašovat se mohou všichni podnikaví lidé, kteří si chtějí splnit svůj sen a rozjet vlastní byznys. Soutěž pořádá Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pro aktuální ročník jsou připraveny ceny v celkové hodnotě 300 000 Kč. V kategorii vysoká škola/veřejnost čeká na vítěze finanční odměna ve výši 60 000 Kč, v kategorii střední školy je první místo oceněno částkou 10 000 Kč. Připraveny jsou také další ceny v podobě zázemí podnikatelského inkubátoru nebo poradenství v obchodní a marketingové oblasti. Tradičně budou oceněny také nápady s nejlepším technickým řešením nebo postupem, nově jsou připraveny také ceny pro podnikatelské záměry se sociálním nebo významným environmentálním dopadem.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">„Vybraní soutěžící budou moci absolvovat intenzivní šestitýdenní akcelerační program, během kterého budou pod vedením zkušených mentorů pracovat na svých podnikatelských záměrech. V letošním roce jsme také navázali nová zajímavá partnerství, například s investment-crowdfundingovou platformou Fundlift a nebo společností Jablotron Living Technology,“ říká ředitelka pořádajícího Technologického inovačního centra Daniela Sobieská.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem soutěže je rozvíjet a podporovat podnikatelského ducha ve Zlínském kraji. Proto i letos kromě finančních cen soutěžící dostanou cenné rady od odborníků a mentorů a soutěž bude doprovázet série zajímavých workshopů. První akce ve spolupráci s agenturou CzechInvest startuje již 25. října 2017 a tématem jsou nástroje na podporu začínajících podnikatelů, další jsou v přípravě a těšit se můžete např. na témata z oblasti marketingu a financování.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">„Soutěž a související aktivity jsou důležitými kameny v budování start-up komunity ve Zlínském kraji. Za uplynulých deset let bylo podpořeno více než 500 podnikatelských projektů, do soutěže se přihlásilo více než 800 soutěžících. Na odměnách bylo rozdáno více než 2 mil. Kč a téměř 70 podnikatelských záměrů bylo realizováno, “ doplnil Petr Konečný z Technologického inovačního centra.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášky do soutěže a akceleračního programu je možné posílat do 31. ledna 2018. Podrobné informace o soutěži včetně registrace jsou k uvedeny na <a href="http&#58;//www.mujprvnimilion.cz/"><strong>www.mujprvnimilion.cz</strong></a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/MPM-poster_A2.jpg" alt="MPM-poster_A2.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;1202px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/MPM-poster_A2.jpg"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icjpg.gif" alt="" />&#160;<strong>MPM-poster_A2.jpg</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/MPM%20-%20zakladní%20info%20SŠ.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>MPM - zakladní info SŠ.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontaktní osoba&#58; <br></strong><span style="background-color&#58;transparent;">Mgr. Olesja Lancevská<br></span><span style="background-color&#58;transparent;">manažerka </span><span style="background-color&#58;transparent;">soutěže<br></span><span style="background-color&#58;transparent;"><span style="font-size&#58;10.5pt;font-family&#58;verdana, sans-serif;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><a href="mailto&#58;lancevska@ticzlin.cz">lancevska@ticzlin.cz</a></span><br></span><span style="background-color&#58;transparent;">+ 420 739 570 792<br></span><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p>4. 10. 2017 13:52:23V pořadí již 11. ročník soutěže Můj první milion startuje tradičně 1. října 2017. Přihlašovat se mohou všichni podnikaví lidé, kteří si chtějí splnit svůj sen a rozjet vlastní byznys. Soutěž pořádá Technologické inovační centrum s.r.o. ve spolupráci s partnery./pedagogove/souteze/PublishingImages/fb-post-05.jpg5. 10. 2017 5:17:51https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Ředitelé škol a zaměstnavatelé se z iniciativy kraje radili o efektivním odborném vzdělávání 60976<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Otevřenou diskusi s&#160;řadou konkrétních praktických podnětů přinesla konference o polytechnickém a odborném vzdělávání ve Zlínském kraji, která se uskutečnila včera&#160;v&#160;Kongresovém centru ve Zlíně. Pozvání krajského radního pro školství Petra Gazdíka přijalo devadesát účastníků, především zaměstnavatelé, ředitelé odborných škol, kariéroví poradci, zástupci Krajské hospodářské komory a dalších zájmových a profesních sdružení. Konferenci připravil Odbor školství, mládeže a sportu a Strategický odbor krajského úřadu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">„Šlo o jedinečnou akci, kterou Zlínský kraj vyzval k&#160;diskusi o aktuálních tématech v&#160;oblasti školství širokou odbornou veřejnost. Velmi si vážím otevřenosti tohoto fóra a snahy všech zainteresovaných odborníků společně hledat řešení. Je dobře, že zaznívají různé, i protichůdné názory, protože tato komunikační cesta je předpokladem k&#160;vytvoření skutečně efektivní strategie odborného vzdělávání v&#160;našem regionu. Na kraji nevíme všechno, a aby mohla vzniknout účinná koncepce, potřebujeme otevřít tuto diskusi,&quot; řekl radní Petr Gazdík. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_skol_a_zamestnavatele_se_radili_o_efektivnim_odbornem_vzdelavani-/20171003_101005.jpg" alt="20171003_101005.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;600px;" />Konference se uskutečnila jako součást realizace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Největším tématem, o němž se hovořilo, byl duální systém vzdělávání, který akcentuje praktickou složku výuky. „V současné době probíhají na více úrovních debaty o přínosu a možnostech zavádění prvků duálního systému, díky němuž žáci středních škol získávají během studia významně větší podíl praktických dovedností. Byl to také jeden z&#160;podnětů Paktu zaměstnanosti, proto byla pozornost zaměřena i na toto téma. Školství ve Zlínském kraji považuji za jedno z&#160;nejlepších v&#160;České republice, a abychom tuto pozici udrželi, je potřeba se stále učit a komunikovat se zaměstnavateli, což přispěje i k mnohem lepší uplatnitelnosti absolventů odborných škol na trhu práce,&quot; uvedl dále radní Petr Gazdík.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">O tom, že má Zlínský kraj dobře nakročeno, svědčí konstatování ředitele Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Petra Bannerta, který ve svém příspěvku uvedl, že ve Zlínském kraji je do oborů odborného vzdělávání s&#160;maturitní zkouškou přijímán v&#160;rámci ČR suverénně nejvyšší podíl nově přijímaných žáků do středního vzdělávání.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_skol_a_zamestnavatele_se_radili_o_efektivnim_odbornem_vzdelavani-/20171003_093331.jpg" alt="20171003_093331.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Jak vyplývá z&#160;informací krajského odboru školství, ve školním roce 2016/17 studovalo ve Zlínském kraji v&#160;denní formě vzdělávání na středních školách všech zřizovatelů celkem 23&#160;416 žáků, přičemž v&#160;oborech odborného vzdělávání to bylo celkem 16&#160;261 žáků, z&#160;toho v oborech odborného vzdělávání zakončených maturitní zkouškou studovalo celkem 11&#160;634 žáků.&#160; (Aktuální počty k&#160;30. 9. 2017 budou k&#160;dispozici v&#160;průběhu listopadu 2017).</p><p style="text-align&#58;justify;">Při konferenci uspořádané moderní interaktivní formou mohli účastníci pomocí mobilní aplikace dovolující každému v&#160;auditoriu zapojit se a položit přímé otázky k&#160;nastoleným problémovým okruhům. Také bylo možné anonymně vyjádřit svůj pohled na řešení konkrétního problému. Sumární výsledek tohoto hlasování byl zveřejněn na závěr každé diskuse.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ve Zlínském kraji působí celkem 45 středních odborných škol všech zřizovatelů, z&#160;nichž se diskusního fóra zúčastnilo 21. Za sektor zaměstnavatelů přišli zástupci 14 firem.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_skol_a_zamestnavatele_se_radili_o_efektivnim_odbornem_vzdelavani-/20171003_094817.jpg" alt="20171003_094817.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_skol_a_zamestnavatele_se_radili_o_efektivnim_odbornem_vzdelavani-/20171003_091830.jpg" alt="20171003_091830.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_skol_a_zamestnavatele_se_radili_o_efektivnim_odbornem_vzdelavani-/20171003_092244.jpg" alt="20171003_092244.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_skol_a_zamestnavatele_se_radili_o_efektivnim_odbornem_vzdelavani-/20171003_101044.jpg" alt="20171003_101044.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_skol_a_zamestnavatele_se_radili_o_efektivnim_odbornem_vzdelavani-/20171003_113446.jpg" alt="20171003_113446.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pakt%20zaměstnanosti%20Zlínského%20kraje.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Pakt zaměstnanosti Zlínského kraje.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/KAP%20v%20kostce.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;KAP v kostce.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Vzdělávací%20nabídka%20ve%20Zlínském%20kraji%20očima%20MŠMT.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Vzdělávací nabídka ve Zlínském kraji očima MŠMT.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Nezaměstnaní%20absolventi%20ve%20Zlínském%20kraji.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Nezaměstnaní absolventi ve Zlínském kraji.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Nezaměstnanost%20absolventů%20škol%20ve%20Zlínském%20kraji.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Nezaměstnanost absolventů škol ve Zlínském kraji.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Zavádění%20prvků%20duálního%20vzdělávání%20ve%20Zlínském%20kraji.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Zavádění prvků duálního vzdělávání ve Zlínském kraji.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Středisko%20praktického%20vyučování%20Brose.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Středisko praktického vyučování Brose.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_skol_a_zamestnavatele_se_radili_o_efektivnim_odbornem_vzdelavani-/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>4. 10. 2017 13:07:10Otevřenou diskusi s řadou konkrétních praktických podnětů přinesla konference o polytechnickém a odborném vzdělávání ve Zlínském kraji, která se uskutečnila včera v Kongresovém centru ve Zlíně. Pozvání krajského radního pro školství Petra Gazdíka přijalo devadesát účastníků, především zaměstnavatelé, ředitelé odborných škol, kariéroví poradci, zástupci Krajské hospodářské komory a dalších zájmových a profesních sdružení. Konferenci připravil Odbor školství, mládeže a sportu a Strategický odbor krajského úřadu./rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Polytechnika%20perex.jpg4. 10. 2017 17:39:17https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Čtenářská kampaň Číst Havla60953<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Knihovna Václava Havla spustila čtenářskou kampaň pro školy </strong><a href="http&#58;//www.cisthavla.cz/" target="_blank"><strong>Číst Havla</strong></a><strong>. Formou krátkých ukázek načtených zajímavými osobnostmi chtějí autoři&#160;ukázat, že texty Václava Havla jsou dodnes živé a přístupné i mladým čtenářům. Ukázky v kampani jsou&#160;pohádkové, vtipné, dojemné i vážné. Načetli je youtubeři, bloggeři i mladí herci.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Od září do prosince budou zveřejněny&#160;každý měsíc dvě krátké ukázky (5 minut) opatřené metodickým materiálem. Každý pedagog zapojený do kampaně získává zdarma publikaci Havel v&#160;kostce. Škola, která přečte alespoň 5 z&#160;8 ukázek a splní jednoduché úkoly, může získat Knihovničku Václava Havla (celou ediční řadu knih).&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Více informací najdete <a href="http&#58;//www.cisthavla.cz/"><strong>na webu projektu Číst Havla</strong></a>&#160;nebo <a href="https&#58;//www.facebook.com/cisthavla"><strong>na facebookových stránkách kampaně</strong></a>.&#160;</div><br>4. 10. 2017 11:21:30Knihovna Václava Havla spustila čtenářskou kampaň pro školy Číst Havla. Formou krátkých ukázek načtených zajímavými osobnostmi chtějí autoři ukázat, že texty Václava Havla jsou dodnes živé a přístupné i mladým čtenářům. /sofia/pedagogove/kabinetjaz/PublishingImages/KVHL.jpg11. 10. 2017 11:17:29https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetjaz/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Kalendář soutěží 2017/201860945<p><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font><strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2017/18 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong><br> &#160;<br><br> Přehled je průběžně aktualizován.<br></p><p></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20soutěží%202017-2018.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář soutěží 2017-2018.xlsx</a></p><p></p><p></p><p><br><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"> </font></p>3. 10. 2017 14:33:42Kalendář soutěží pořádáných ve Zlínském kraji ve školním roce 2017/18 obsahující kontaktní údaje organizátorů a termíny konání./SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg12. 10. 2017 6:04:44https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxPetra Marková

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.