Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Učitel ze ZŠ Unesco z Uherského Hradiště získával informace ve Francii62103<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Učitel dějepisu ze ZŠ UNESCO v&#160;Uherském Hradišti &#160;Petr Kočíř se zúčastnil ve dnech 23.-27. listopadu&#160;výběrového vzdělávacího semináře v&#160;Paříži a Caen s&#160;názvem </strong><span><strong>The Holocaust By Bullets on the Occupied Soviet Territories.</strong> </span></p><p style="text-align&#58;justify;">Semináře se zúčastnilo 20 zejména učitelů z&#160;různých zemí Evropy, např.&#160;Finska, Estonska, Rakouska, Řecka, Norska, Maďarska aj.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pořádající organizace YAHAD – IN UNUM se zabývá mapováním zločinů německých speciálních jednotek (<a href="https&#58;//cs.wikipedia.org/wiki/Einsatzgruppen">Einsatzgruppen</a>) na okupovaných územích bývalého Sovětského svazu za II. světové války a zaznamenáváním výpovědí pametníků. Cílem semináře bylo seznámit účastníky s&#160;činností YAHAD a také s&#160;možností využití získaných metodických materiálů a informací ve vzdělávání žáků a studentů. Nedílnou součástí semináře byla také výměna zkušeností mezi učiteli z&#160;různých zemí Evropy.</p><p style="text-align&#58;justify;">Součástí semináře byla i prohlídka The deportation Memorial of the lle de la Cite Paris, prohlídka Memorial de&#160;Caen a návštěva míst spojených s&#160;vyloděním spojenců v&#160;Normandii 6.6.1944 - pláže Omaha, Amerického vojenského hřbitova, Německého vojenského hřbitova a pozůstatky umělého přístavu spojenců Mulberry v&#160;Arromanches.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Památník%20vylodění%20-%20pláž%20Omaha%20listopad%202017%20Normandie.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Muzeum%20v%20Caen%20(%20Normandie%20listopad%202017).jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><br></strong></p>6. 12. 2017 14:57:37Učitel dějepisu ze ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti Petr Kočíř se zúčastnil ve dnech 23.-27.11.2017 výběrového vzdělávacího semináře v Paříži a Caen s názvem The Holocaust By Bullets on the Occupied Soviet Territories./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Památník%20vylodění%20-%20pláž%20Omaha%20listopad%202017%20Normandie.JPG6. 12. 2017 15:40:39https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Mladí lidé se bouří proti sociálním médiím61292<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Zpráva o překvapivém britském průzkumu, který zjišťoval vztah mládeže k sociálním sítím (médiím).&#160;Článek je součástí Učitelského spomocníka na Metodickém portále Národního ústavu pro vzdělávání.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Současná generace dětí/dospívajících, někdy nazývaná&#160;</span>Generace Z<span style="background-color&#58;transparent;">, bývá často charakterizována jejich blízkým vztahem k&#160;moderním technologiím, internetu a sociálním médiím. Poněkud překvapivě tak vyznívá nedávný průzkum, který byl realizovaný britským sdružením The Headmasters′ and Headmistresses′ Conference (</span><a href="http&#58;//www.hmc.org.uk/about-hmc" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">HMC</a><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v&#160;roce 1869 a sdružuje 289 škol) a na kterém se podílela organizace&#160;</span><a href="https&#58;//www.digitalawarenessuk.com/" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">Digital Awareness UK</a><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;(sdružení mladých uživatelů sociálních sítí snažící se podporovat žáky při jejich bezpečném využívání).</span><br></p><div style="text-align&#58;justify;"></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.hmc.org.uk/blog/young-people-rebelling-social-media-survey-reveals/" target="_blank">Průzkum</a>&#160;provedený mezi více než 5 000 žáky nezávislých a státních škol ukazuje, že mladí lidé mají výrazné výhrady proti současnému stavu sociálních médií, přičemž téměř dvě třetiny (63&#160;%) tvrdí, že by jim nevadilo, kdyby nebyla nikdy vynalezena [1].</div><div style="text-align&#58;justify;">Zkoumání bylo provedeno v&#160;září 2017 a snažilo se identifikovat digitální trendy u&#160;dětí ve věku 9 až 18 let (většina&#160;<a href="http&#58;//www.hmc.org.uk/wp-content/uploads/2017/10/Tech-Control-Survey.pdf" target="_blank">odpovědí</a>&#160;pochází od dětí ve věku 9, 10 a 11 let, z toho 57&#160;% byly dívky, 43&#160;% chlapci).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h3>Z&#160;hlediska výzkumu emocionálního dopadu sociálních médií na osobní spokojenost respondentů vyšly najevo tyto skutečnosti&#58;</h3><ul style="text-align&#58;justify;"><li>57&#160;% uvedlo, že se setkali s urážlivými komentáři v&#160;on-line světě;</li><li>56&#160;% pociťovalo, že u nich začíná vznikat závislost;</li><li>52&#160;% respondentů potvrdilo, že sociální média jim snižují sebevědomí ohledně vzhledu a&#160;uspokojení z&#160;vlastního života;</li><li>Více než 60&#160;% si myslí, že lidé na sociálních sítích přikrášlují svůj mediální obraz (přičemž 85&#160;% věří, že sami tak nečiní);</li><li>71&#160;% žáků již podstoupilo „digitální detox“, aby si od sociálních médií odpočinuli, a jsou připraveni k&#160;jeho zopakování.</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Výzkum se také zajímal o to, co se žákům na sociálních médiích líbí. Mezi nejpopulárnější trendy sociálních sítí patří&#160;internetové „memy“&#160;(různé žertíky nebo zajímavosti šířící se internetem) a&#160;aplikace typu&#160;Snapchat&#160;(posílání fotek či videí pořízených v&#160;mobilním telefonu, někdy upravených – například funkcí filters/lenses). S&#160;oblibou využívanou funkcí je vytváření tzv. Snapchat Stories, tj. kolekcí příspěvků, vytvářejících příběh, případně dokumentujících nějakou událost. Za výhodu této aplikace se považuje na 24 hodin omezená životnost odeslaných příspěvků.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h3>Respondenti také navrhovali změny, které by u&#160;sociálních sítí uvítali&#58;</h3><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Méně reklamy (73&#160;%);</li><li>Více důvěryhodných stránek, tj. méně dezinformací (61&#160;%);</li><li>Více kreativního a inspirujícího obsahu (55&#160;%);</li><li>Větší soukromí (49&#160;%);</li><li>Další možnosti výdělku na sociálních sítích (33&#160;%).</li></ul><h3>Komentáře k&#160;výsledkům tohoto průzkumu zdůrazňují především tři aspekty, které z&#160;něj vyplývají&#58;</h3><ol style="text-align&#58;justify;"><li>Pro některé rodiče a učitele může být překvapením, že jejich děti či žáci jsou ve značné míře nespokojeni se světem sociálních médií. Na první pohled se zdá, že internetová generace, přezdívaná „digitální domorodci“, která se narodila do plně digitálního, globalizovaného a multimediálního světa, je se sociálními sítěmi dokonale „srostlá“. Přesto i&#160;ona vnímá negativní vlivy tohoto prostředí – například na svůj emocionální život, soukromí či přístup k&#160;důvěryhodným informacím. Dokladem může být i&#160;dobrovolné podstupování „digitálního detoxu“.</li><li>Generace „vychovatelů“ by si měla uvědomit, že sociální média mohou vytvářet značný tlak na mladé lidi. Občas je nutné jim pomoci se od něj oprostit.</li><li>S&#160;výsledky tohoto průzkumu by se měly seznámit školy a připravovat své žáky na bezpečný a&#160;spokojený pohyb v&#160;online světě. Učit je používat zdravý úsudek při využívání sociálních médií a&#160;pomáhat nalézat optimální rovnováhu pro využívání internetu a sociálních sítí.</li></ol><div style="text-align&#58;justify;">Nepřímé potvrzení výsledků tohoto průzkumu lze nalézt i&#160;na jiných příkladech. S&#160;překvapivě pozitivními ohlasy se například setkala iniciativa „<a href="http&#58;//edtechnology.co.uk/Article/benendens-phone-fast-to-become-regular-event" target="_blank">Phone Fest</a>“ na britské škole v&#160;Benendenu. S&#160;cílem pomoci žákům snížit jejich závislost na digitálních technologiích se dohodli na třídenním „půstu“ od mobilních telefonů a sociálních sítí. Zpětná vazba od žáků byla natolik pozitivní, že má vedení školy v&#160;úmyslu tuto akci pravidelně opakovat.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Iniciativu podobnou té britské lze nalézt i&#160;u&#160;nás. Přišla s&#160;ní Základní škola Mládežnická v&#160;Trutnově, která už od roku 2015 pořádá tzv.&#160;<a href="http&#58;//www.offlineday.eu/" target="_blank">Den off-line</a>. Již se k&#160;ní připojilo 5&#160;dalších škol z&#160;celé České republiky. Určitě je třeba kladně hodnotit každou iniciativu, která může oslovit další školy a přispívat tak ke zvyšování povědomí o&#160;potřebě budovat digitální gramotnost mládeže.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">-----</div><div style="text-align&#58;justify;">[1] -&#160;Young people rebelling against social media, survey reveals. 2017. [cit. 2017-10-27]. Dostupný z WWW&#58; [<a href="http&#58;//www.hmc.org.uk/blog/young-people-rebelling-social-media-survey-reveals/" target="_blank">http&#58;//www.hmc.org.uk/blog/young-people-rebelling-...</a>]<br></div></div><br><br><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Metodický portál Rvp.cz, <a href="http&#58;//www.rvp.cz/">www.rvp.cz</a></div><br>6. 12. 2017 12:10:31Zpráva o překvapivém britském průzkumu, který zjišťoval vztah mládeže k sociálním sítím (médiím). /sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg6. 12. 2017 12:26:09https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-informatiky1/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Jak jsou české děti šťastné41536<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Při příležitosti Světového dne dětí (20. listopadu) zveřejnil český UNICEF společně se skupinou AXA výsledky výzkumu Mladé hlasy 2017, unikátní sociologické studie mapující názory a očekávání českých dětí a mladistvých ve věku 9–17 let. Cílem výzkumu Mladé hlasy bylo identifikovat přání a tužby současných dětí a mládeže, podpořit jejich zapojení a dát jim možnost vyjádřit svůj názor při rozhodování v záležitostech, které se jich týkají.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">„Situaci dětí v&#160;České republice mapuje celá řada statistických ukazatelů. Pokud však chceme dětem opravdu rozumět a řešit problémy, se kterými se setkávají, je nutné jim naslouchat. Z&#160;aktuálního výzkumu vyplývá, že současné děti jsou trochu jiné než ty, které vyrůstaly před deseti lety&#58; jsou sice stále poměrně šťastné, méně však důvěřují dospělým, jsou více skeptické, budoucnost nevidí příliš pozitivně a celá čtvrtina dospívajících chce žít jinde než v Česku. To nám dělá starost,“&#160;uvedla na tiskové konferenci k&#160;výsledkům Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Letošní výzkum Mladé hlasy, který provedla agentura STEM/MARK, navazuje na dřívější studie UNICEF z&#160;let 2001 a 2008. Výstupy proto umožňují srovnání současné situace a potřeb dětí s&#160;předchozími výzkumy v&#160;jedenácti tematických oblastech&#58;&#160; Štěstí a rodina; Škola; Přátelé; Hodnoty a postoje; Dětská práva; Volný čas a návykové látky; Internet, Sociální sítě a rodičovská kontrola; Společnost, Bezpečnost a rozhodování; Budoucnost země i osobní. &#160;Výzkum je založen na reprezentativním vzorku dětské populace, vytvořeném podle věku a pohlaví dítěte, vzdělání rodičů, regionu a velikosti místa bydliště, a pracuje s&#160;daty získanými během osobních rozhovorů s&#160;dětmi v&#160;jejich domácím prostředí. &#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Výsledky výzkumu dávají o situaci našich dětí poměrně pozitivní obraz, v&#160;některých oblastech však došlo v&#160;porovnání s&#160;léty 2001 a 2008 i k&#160;významnějším posunům. Asi nejhůře děti vnímají své postavení ve společnosti&#58; pouze dvě pětiny z&#160;nich se domnívají, že jejich názor je dostatečně brán v&#160;úvahu – ve škole, při plánování volného času nebo u soudu, když se např. rozhoduje, se kterým z&#160;rodičů bude dítě po rozvodu žít (v porovnání s&#160;předchozím výzkumem jde o mírné zlepšení&#58; v&#160;roce 2008 spokojenost s&#160;akceptací svých názorů vyjádřilo 34 % dětí, v&#160;roce 2001 však celých 51 %). Většina dětí (68 %) sice vyjádřila záměr žít v&#160;České republice, nicméně 24 % starších dětí uvedlo, že by raději žily v&#160;jiné zemi, hlavně v USA a Velké Británii. Pouze třetina dětí se domnívá, že Česká republika bude lepším místem pro život. Ty, které se do budoucnosti dívají s&#160;nejistotou, se bojí především kriminality, násilí a neschopnosti vlády řešit problémy.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/vychovadeti/PublishingImages/budoucnost-v-cr-660x370-.jpeg" alt="budoucnost-v-cr-660x370-.jpeg" style="margin&#58;5px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><em>Jak děti vidí dnešní situaci v ČR ve srovnání s dobou před 10 lety? Mladé hlasy 2017</em></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Bez výrazných změn zůstává počet dětí, které se cítí šťastné se svými blízkými (kolem&#160; 60 %) a považují za dobré své vztahy s&#160;rodiči, například jen 7 % dětí si myslí, že je jejich názor v&#160;rodině přehlížen. Škola, stejně jako vztahy s&#160;učiteli a spolužáky, jsou dětmi hodnoceny pozitivně (75 %), nezměnil se ani počet dětí, které považují za snadné mluvit o svých problémech ve škole (lépe se o nich hovoří dětem vysokoškolsky vzdělaných rodičů). Za nejdůležitější hodnoty předávané v&#160;rodině děti pokládají „mluvit pravdu“ a „pomáhat druhým“ – 9 dětí z&#160;10 se domnívá, že pomáhat druhým je důležité, polovina z&#160;nich se dokonce snaží dělat to co nejčastěji.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Oblast, ve které došlo k&#160;největšímu zlepšení, je zkušenost dětí s&#160;trestnými činy – počet dětí, jejichž rodinní příslušníci nebo známí se stali oběťmi trestných činů, klesl z&#160;37 % v&#160;roce 2008 na jednu čtvrtinu. (V&#160;tomto směru přináší výzkum Mladé hlasy zcela unikátní data, která nejsou momentálně jinde dostupná.) Rovněž klesl počet dětí, jejichž známí mají návyk na cigarety (z 61 % v&#160;roce 2008 na nynějších 39&#160;%), alkohol (z 22 % na 13 %) a drogy (z 13 % na 8 %). Vzrostlo také povědomí dětí o jejich právech, ačkoli se domnívají (např. u svobody vyjadřování), že v&#160;jejich okolí nejsou příliš dodržovaná. Děti jsou také dobře informované o nejdůležitějších oblastech života, včetně sexuálních vztahů a rizika pohlavních nemocí.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;čem se naopak situace oproti roku 2008 zhoršila, je důvěra dětí v&#160;jejich okolí, konkrétně v&#160;dospělé – stále nejvíce důvěřují matce (93 % oproti 97 % v&#160;roce 2008) a otci (83 % oproti 87 %), ale jsou celkově méně otevřené. V roce 2008 se jejich větší důvěře těšili i lékaři (90 %) a učitelé (75 %), tato čísla nyní klesla o 7, respektive 6 %. Velké zhoršení je patrné i ve vztahu k veřejným institucím&#58; důvěra v&#160;prezidenta se snížila ze 43 % v&#160;roce 2008 na nynějších 18 %, ve vládu ze 17 % na 13 %. &#160;Horšící se dojem dětí ze společnosti odráží také fakt, že jen třetina dětí si myslí, že celková situace v&#160;ČR je dnes lepší než před deseti lety. (V roce 2008 bylo toho názoru až 57 % dětí.) Pouze 48 % dětí se také domnívá, že jejich život bude lepší nebo mnohem lepší než život jejich rodičů. (V roce 2008 mělo tentýž názor 59 % dětí.) Jen necelá polovina dětí je přesvědčená o tom, že hlasování ve volbách je dobrý způsob, jak zlepšit situaci. (V roce 2008 to bylo 55 %.)</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><img src="/rodice/vychovadeti/PublishingImages/duvera-660x367-.jpeg" alt="duvera-660x367-.jpeg" style="margin&#58;5px;" /><div><span style="text-align&#58;justify;"><em>Komu děti důvěřují? Mladé hlasy 2017</em></span></div><div><div style="text-align&#58;justify;"><i><br></i></div><span style="text-align&#58;justify;"><em></em></span><div style="text-align&#58;justify;">„Děti a mladiství velmi citlivě vnímají nespravedlnost, nerovnosti a nálady ve společnosti. Dokáží jinými slovy říct to, co my, jejich rodiče, často pod přívalem každodenních starostí už nejsme schopni vnímat. Jsme proto jako skupina AXA rádi, že jsme mohli pomoci k&#160;tomu, nechat jejich názory zaznít hlasitěji. Je důležité vyhledávat cesty k&#160;tomu, jak zdůraznit postoje a pocity dětí a mladistvých k&#160;věcem každodenního života. Dokáží nám totiž jinak pojmenovat a připomenout to, co je skutečně důležité,“&#160;okomentoval výsledky průzkumu Jiří Cívka, tiskový mluvčí společnosti AXA. &#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Například nejméně spravedlivě se podle dětí chováme k&#160;dětem z&#160;chudých rodin&#160;–&#160;v roce 2008 byly v&#160;očích dětí největší nespravedlnosti vystaveny děti z&#160;jiných etnik. Starší děti také často uváděly, že zažily situaci, kdy se někdo nespravedlivě choval k&#160;nim.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„To, jaký život naše děti žijí, však není záležitostí jedné organizace či úřadu. Závěry tohoto výzkumu jsou proto určeny i co nejširší veřejnosti – jsou výzvou pro celé rodiny, učitele, zdravotníky, sousedy, pro nás pro všechny, abychom dětem naslouchali a brali je vážně. Ochrana dětí a naplňování jejich potřeb by mělo být naším prvořadým zájmem,“&#160;shrnula ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Podrobné výsledky výzkumu a shrnutí z&#160;let 2001 a 2008 najdete&#160;<a href="https&#58;//goo.gl/gqZ2MT" target="_blank"><strong>zde</strong></a>.</div><br><iframe width="660" height="400" src="https&#58;//www.youtube.com/embed/dNj4MFLnH74" frameborder="0"></iframe></div><div><br></div><div>Zdroj&#58; UNICEF, <a href="https&#58;//www.unicef.cz/aktualne/129721-jak-jsou-ceske-deti-stastne">www.unicef.cz</a><br><p style="text-align&#58;justify;"><br></p></div>4. 12. 2017 15:18:06Při příležitosti Světového dne dětí zveřejnil český UNICEF společně se skupinou AXA výsledky výzkumu Mladé hlasy 2017, unikátní sociologické studie mapující názory a očekávání českých dětí a mladistvých ve věku 9–17 let. Cílem výzkumu Mladé hlasy bylo identifikovat přání a tužby současných dětí a mládeže, podpořit jejich zapojení a dát jim možnost vyjádřit svůj názor při rozhodování v záležitostech, které se jich týkají./SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/95156871.jpg4. 12. 2017 15:26:37https://www.zkola.cz/rodice/vychovadeti/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Krajská konference k prevenci rizikového chování pro mateřské školy61988 <strong>V. Krajská konference k&#160;primární prevenci rizikového chování s&#160;názvem „Bezpečné klima v&#160;mateřské škole“ se uskutečnila dne 28. 11. 2017 ve Velké zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje.</strong><br><br> Konference se zaměřila na pomoc mateřským školám porozumět projevům rizikového chování u dětí předškolního věku, možnostem, jak mu předcházet, jak na ně efektivně reagovat, pokud k&#160;výskytu dojde, s&#160;kým navázat spolupráci, kde hledat pomoc. Je důležité, aby se na vytváření bezpečného školního klimatu podílela celá mateřská škola. Stěžejní zodpovědnost za tuto oblast nese ředitel školy, jeho role a aktivní přístup k&#160;problematice předcházení a řešení rizikových jevů jsou nenahraditelné. Škola má mít zmapovanou síť pro děti i pedagogy ve svém regionu a s&#160;ní navazovat spolupráci. Proto byli na krajskou konferenci přizváni zástupci organizací jako jsou Policie ČR, OSPOD, NNO, příspěvkové organizace. Součástí konference byly přednášky&#58; policistů „Aktivní střelec“, zástupců&#160;příspěvkových organizací „Děti – reakce na stres a trauma“ a představitelů OSPOD „Role a možnosti spolupráce s&#160;orgány sociálně – právní ochrany dětí“.<br><br>Jednotlivé prezentace naleznete v příloze&#58;<br><br><a href="/rodice/socpatologjevy/Documents/Ozbrojený%20útočník%202017.pdf"><img src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong> Ozbrojený útočník 2017.pdf</strong></a><br><a href="/rodice/socpatologjevy/Documents/Děti%20-%20Reakce%20na%20stres%20a%20trauma.pptx"><img src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" /><strong> Děti - Reakce na stres a trauma.pptx</strong></a><br><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/socpatologjevy/Documents/Role%20a%20možnosti%20spolupráce%20s%20OSPOD.pptx"><img src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" /><strong> Role a možnosti spolupráce s OSPOD.pptx</strong></a><br><span class="ms-rteFontSize-3"></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;12pt;line-height&#58;107%;"></span></p><p><br></p>29. 11. 2017 12:54:43V. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování s názvem „Bezpečné klima v mateřské škole“ se uskutečnila dne 28. 11. 2017 ve Velké zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje. /SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg29. 11. 2017 13:49:23https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Naši budoucnost ovlivňují nové technologie, proto se s nimi potřebujeme seznamovat61979<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Veletrh Věda Výzkum Inovace je nejrychleji rostoucím veletrhem v&#160;ČR. Je jedinečnou a komplexní platformou, která umožňuje odborníkům, laické i poučené veřejnosti získat informace o současném technologickém vývoji, nových objevech a inovacích. V&#160;květnu 2018 se uskuteční třetí ročník veletrhu a podle rodící se skladby vystavovatelů i doprovodného programu je zřejmé, že to bude veletrh velmi zajímavý. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Autory myšlenky a hlavními organizátory veletrhu jsou bratři Martin a Michal Jančové ze Zlína.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">„Už delší dobu jsem si uvědomoval, že česká věda, výzkum a inovace se dynamicky rozvíjí, a že chybí skutečně velká akce, která by spojovala všechny oblasti a umožnila jednou za rok prezentovat se všem, kteří mají zájem na prohlubování lidského poznání a na inteligentním a smysluplném rozvoji naší společnosti i průmyslu. To je základem budování progresivního obchodního prostředí a zvyšování naší konkurenceschopnosti ve světě. Je zákonité, že jsme se inspirovali i v&#160;zahraničí, kde jsou veletrhy zabývající se novinkami vědy a výzkumu stále populárnější,&quot; řekl Martin Janča.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi české vystavovatele na Veletrhu Věda Výzkum Inovace patří široké spektrum subjektů jako jsou inovativní firmy, univerzity, výzkumné organizace, klastry, inovační centra, vědecko-technické parky, ale i média, poradenské firmy i orgány státní správy a mnoho dalších. V&#160;minulých ročnících se zúčastnilo přes 250 vystavovatelů a veletrh navštívilo více než 6&#160;500 návštěvníků, další ročník bude jistě ještě větší. Důvodem nárůstu zájmu o veletrh je, že informace z&#160;oblasti vědy a výzkumu jsou v&#160;současnosti velmi žádané a vystavovatelé kromě své expozice na výstavní ploše mohou využít i řady dalších možností, které nabízí doprovodný program - kulatý stůl, seminář, diskuzní panel, workshop, B2B setkání … Navíc veletrh umožňuje zveřejnění informací o vystavovateli před i po konání akce prostřednictvím on-line komunikace, což je velmi poptávaná služba. Zahraniční, ale i tuzemské zkušenosti ukazují, že eventy a veletrhy, na kterých se představují výsledky vědy a výzkumu, získávají na atraktivnosti, protože právě díky efektivní on-line komunikaci vystavovatelům mezi sebou i díky dobrému přístupu veřejnosti k&#160;novinkám na síti všem chybí živý, fyzický kontakt. Nejen s&#160;vědci a výzkumníky, ale i s&#160;exponáty - každý si chce novinku nebo vynález doslova osahat, aby měl jasnou představu o všech detailech, které se na síti nedozví. Vystavovatelé se proto snaží vytvářet své expozice pro veletrhy co nejzajímavější a nejnázornější. Podobné je to na celém světě, kde každoročně proběhne řada akcí – v&#160;Holandsku, Izreali a mnoha dalších zemích je třeba oblíbený Innovation Fair, v&#160;Indii je India International Innovation Fair, v&#160;Číně, v&#160;USA a mnoha dalších zemích…. Pro nás je aktuálně nejbližší německý veletrh Research and Technology, který bude v&#160;Hannoveru v&#160;dubnu a který návštěvníkům i vystavovatelům slibuje zážitek i řadu báječných obchodních příležitostí&#58; Where the Future Comes Alive. Na loňském ročníku měli 700 vystavovatelů, přes 1500 produktů a 330 akcí doprovodného programu a letos právem očekávají stejně jako český Veletrh Věda Výzkum Inovace výrazný nárůst zájmu.&#160; &#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">„Připravovaný veletrh VVVI 2018 přinese řadu novinek, za nejzajímavější považuji zahraniční účast vystavovatelů. Bojím se trochu říct, že náš veletrh je mezinárodní, ale v&#160;podstatě už je,&quot; podotkl skromně Martin Janča.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Inzerce_vvvi_210x145_v01.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /></a><strong><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Inzerce_vvvi_210x145_v01.pdf">&#160;Veletrh&#160;Věda výzkum inovace 2018.pdf</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Baner_775x335_vvvi.jpg" alt="Baner_775x335_vvvi.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>29. 11. 2017 8:44:39Veletrh Věda Výzkum Inovace je nejrychleji rostoucím veletrhem v ČR. V květnu 2018 se uskuteční třetí ročník veletrhu o současném technologickém vývoji, nových objevech a inovacích. /sofia/vzdelavani/PublishingImages/VVVI%20perex.jpg29. 11. 2017 8:50:39https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Soutěž "Navrhni projekt" pro studenty středních škol 61972<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky pořádá soutěž s názvem &quot;Navrhni projekt&quot;. Soutěž je určena studentům středních škol, jejím cílem je zábavnou formou podnítit zájem studentů o řešení problémových oblastí života ve svém okolí s možností využití evropských fondů. Úkolem studentů bude vytvořit projekt, který by v reálném životě mohl být financován z prostředků EU.&#160;</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li><span style="background-color&#58;transparent;">Studenti si mohou vyzkoušet práci projektového manažera a převést své nápady na zlepšení svého okolí do praxe.</span><br></li><li>Účast v&#160;soutěži je skvělá příležitost pro osobní rozvoj studentů (týmová práce, prezentační schopnosti, základy evropských fondů).<br></li><li>Díky soutěži se zvyšuje zainteresovanost studentů o rozvoj regionu, ve kterém žijí.<br></li><li>Soutěž u studentů podporuje jejich kreativní myšlení a zároveň zajistí pro studenty nové znalosti a zkušenosti.<br></li><li>Nejúspěšnější týmy mají dokonce šanci svůj projekt realizovat.<br></li><li>Díky účasti v&#160;soutěži lze zviditelnit školu (setkání se zástupci MMR, informace v&#160;tisku).<br></li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Až pětičlenné týmy v&#160;čele s&#160;jejich pedagogem můžou podávat projekty <strong>do 31.&#160;ledna 2018</strong>.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Novinou letošního šestého ročníku je zařazení&#160;soutěže do programu&#160;Excelence&#160;SŠ, takže škola může získat finanční odměnu na základě umístění studentů v&#160;soutěži. Dále jsou nejúspěšnější týmy odměněny atraktivními cenami (notebooky, kamery a další elektronika) pro všechny členy týmu včetně pedagoga. </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Eurocentrum&#160;Zlín nabízí bezplatné přednášky o soutěži (namotivování studentů a poskytnutí podrobnějších informací o soutěži, metodická pomoc během přípravy projektu). Přednášku je možné uspořádat přímo v&#160;prostorách dané školy v&#160;rámci výuky nebo dle dohody. V příloze najdete informace&#160;o dalších&#160;bezplatných&#160;přednáškách&#160;Eurocentra Zlín, které se týkají&#160;Evropské unie.&#160;&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Nabídka%20přednášek%20Eurocentra.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Nabídka přednášek Eurocentra.pdf</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">---</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong><br>Ing. Nikola Sentlová<br>koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v&#160;Eurocentru Zlín <br>Oddělení publicity EU<br><br>Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Eurocentrum Zlín<br>J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín,<br> budova č. 22, Areál Svit Zlín<br> kancelář č. 337<br>tel.&#58; +420&#160;734&#160;790 580<br>e-mail&#58; <a href="mailto&#58;Nikola.Sentlova@mmr.cz">Nikola.Sentlova@mmr.cz</a><br><a href="http&#58;//www.mmr.cz/">www.mmr.cz</a><br><a href="https&#58;//www.eurocentra.cz/">https&#58;//www.eurocentra.cz/</a><br><br><br><br></div>29. 11. 2017 8:27:38Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky pořádá soutěž s názvem "Navrhni projekt". Soutěž je určena studentům středních škol, jejím cílem je zábavnou formou podnítit zájem studentů o řešení problémových oblastí života ve svém okolí s možností využití evropských fondů. Úkolem studentů bude vytvořit projekt, který by v reálném životě mohl být financován z prostředků EU. /pedagogove/souteze/PublishingImages/NP.jpg29. 11. 2017 13:47:39https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Žáci střední školy hotelové a služeb Kroměříž úspěšně reprezentovali v Drážďanech61970<p style="text-align&#58;justify;"><strong>U příležitostí zahájení Dnů české a německé kultury, které se konaly 26. 10. - 12. 11. 2017 v&#160;Drážďanech, se žáci SŠHS Kroměříž podíleli se svými dospělými německými kolegy na přípravě slavnostního rautu pro 500 hostů.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pod vedením učitelek Věry Pospíšilové a Marie Zachové žáci druhého&#160;ročníku oboru gastronomie a oboru kuchař-číšník připravovali naši regionální kuchyni. Nabídka pokrmů byla velmi široká, z&#160;mnoha druhů pochoutek nechyběly výrobky ze sýrů, mas i zeleniny. Velký úspěch sklidila povidlová omáčka s&#160;uzeným jazykem a srnčí na smetaně, hosté měli možnost ochutnat např. také hanácké vdolky a valašské frgály.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Všichni zúčastnění byli mile překvapeni úrovní mladých kuchařů a nešetřili patřičnou chválou. Velkého obdivu a uznání se dostalo učitelkám i žákům od německých profesionálních kuchařů.&#160; Akce skončila pro naší školu velkým úspěchem. Pro žáky i učitele to byla náročná, ale nezapomenutelná životní zkušenost s motivací pro jejich budoucí profesní rozvoj. Všem, kteří se na akci podíleli děkujeme.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_1251.JPG" alt="IMG_1251.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;566px;" /><br></p><p></p>29. 11. 2017 8:19:50U příležitostí zahájení Dnů české a německé kultury, které se konaly 26. 10. - 12. 11. 2017 v Drážďanech, se žáci SŠHS Kroměříž podíleli se svými dospělými německými kolegy na přípravě slavnostního rautu pro 500 hostů. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Krom%20perex.jpg29. 11. 2017 8:24:42https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Stříbrné pásmo z Opavy pro pěvecký sbor valašskomeziříčského gymnázia Basové G61687<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Pěvecký sbor valašskomeziříčského gymnázia Basové G získal v pěvecké soutěži Opava cantat 2017, která se konala 9.–12. 11.2017, Stříbrné pásmo.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Byl čtvrtek ráno a členové Basového G už netrpělivě dopilovávali svůj repertoár, který měli předvést na přehlídce Opava cantat 2017 – soutěži středoškolských pěveckých sborů. Paní profesorka Krcháková se snažila svým svěřencům ještě vlít do hlavy spoustu poznatků a rad, které by přinesly více bodů od odborné poroty. Celé dopoledne jsme s menšími pauzami trénovali své hlasivky a cvičili skladby na soutěž. Okolo jedné odpoledne nastal čas na to, abychom se naobědvali, sbalili a mohli se sejít před třetí na vlakovém nádraží.</p><p style="text-align&#58;justify;">Naše cesta do Opavy trvala asi dvě hodiny. Po příjezdu nás vítaly hostesky a s úsměvy na tvářích všechny dovedly do budovy Mendelova Gymnázia, kde jsme byli ubytovaní. Naši první hodinu ve škole jsme začali rozezpíváním a dalším nácvikem skladeb na výchovný koncert, který se měl konat hned další ráno. Po zkoušce jsme se začali seznamovat s místem, kde jsme měli strávit další 3 noci. Začali jsme večeří, po které následovalo vybalování a seznamování s ostatními sbory. Myslím, že i přes rivalitu mezi námi se to povedlo – důkazem byly dlouhé večery za tónů kytar, houslí a našich hlasů.</p><p style="text-align&#58;justify;">Druhý den ráno jsme si ještě zopakovali pár písniček a vyrazili do ZŠ Malé Hoštice, abychom dětem 1. stupně a jejich učitelům ukázali, jak umíme zpívat. V průběhu návštěvy paní profesorka spolu s námi naučila děti kánon „Bratře Kubo&quot;. Musím dodat, že během celého vystoupení děti ani nešpitly, takže se jim naše vystoupení určitě líbilo.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ještě téhož dne jsme absolvovali workshopy, na kterých se všechny sbory postupně učily společné skladby. Večer se uskutečnil zahajovací koncert, který přednesl loňský vítěz soutěže Sbor GYBON. </p><p>V sobotu jsme měli hned jako první předvést svoje soutěžní vystoupení se skladbami&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Joy to the World – Georg Friedrich Händel</li><li>Ubi caritas – Ola Gjeilo</li><li>Lživý ptáček – Jan Nowak</li><li>Ščedryk – Mykola Dmytrovyč Leontovyč</li><li>Riu, riu, chiu – Mateo Flecha, arr. Daniel Kvita</li></ul><p><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Soutěžní%20vystoupení%20(1);%20Basové%20G%20na%20Opava%20cantat%202017,%20foto%20organizátoři.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;533px;" /><br></p><p>Z mého pohledu do toho dali všichni maximum. Získali jsme Stříbrné pásmo, které nám bylo předáno večer v Hradci nad Moravicí ředitelem Mendelova Gymnázia p. Petrem Pavlíčkem. A protože jsme to měli všichni za sebou, mohli jsme jít na diskotéku (mimochodem, DJ byl učitel na tamní škole...).</p><p>V neděli ráno už se všichni těšili po náročném víkendu domů. Všechno jsme s přehledem stihli uklidit a sbalit se, abychom odjeli vlakem, který před třináctou hodinou dopravil všechny zpět na vlakové nádraží ve Valašském Meziříčí.</p><p>Jan Těžký, 3. E</p>23. 11. 2017 11:27:01Pěvecký sbor valašskomeziříčského gymnázia Basové G získal v pěvecké soutěži Opava cantat 2017, která se konala 9.–12. 11.2017, Stříbrné pásmo./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Soutěžní%20vystoupení%20(7),%20Basové%20G%20na%20Opava%20cantat%202017,%20foto%20organizátoři.jpg23. 11. 2017 12:34:48https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.